Medlem Ingarö Golfklubb 2024

Medlemskap med B-aktie

Fullvärdig medlem
Årsavgift 8 845 kr

Vardagsmedlem
Årsavgift 7 045 kr

Medlem 80 år-
Årsavgift 2 500 kr
4 personliga ronder under säsongen på helgfri vardag
Född 1944 eller tidigare

Passiv medlem, särskilt skäl krävs
Årsavgift 850 kr

Köp B-aktie och bli medlem
B-aktier till salu, klicka här

Medlemskap utan B-aktie

Årsmedlem
Årsavgift 9 645 kr

Årsmedlem vardag
Årsavgift 7 845 kr

Greenfeemedlem
Årsavgift 2 200 kr
Rabatt ca -35% på greenfee vid spel

Yngre senior 26-29 år
Årsavgift 5 745 kr
Född 1995-1998

Yngre senior 22-25 år
Årsavgift 4 945 kr
Född 1999-2002

Junior 18-21 år
Årsavgift 3 250 kr
Född 2003-2006

Junior 13-17 år
Årsavgift 2 850 kr
Född 2007-2011

Knatte 4-12 år
Årsavgift 1 300 kr
Född 2012-2020

Årsavgifter för medlemskap i Ingarö Golfklubb är fördelade på medlemsavgift till klubben och spelavgift till Ingarö Golf AB.

Samtliga medlemskap med tillhörande rätt att spela gäller för aktuellt kalenderår.


Medlem Ingarö Golf AB 2024

BAS
Årsavgift 595 kr

SILVER
Årsavgift 2 145 kr
4 personliga ronder vardag

GULD
Årsavgift 3 695 kr
8 personliga ronder vardag

Medlemskap i Ingarö Golf AB är utan B-aktie.

Samtliga medlemskap med tillhörande rätt att spela gäller för aktuellt kalenderår.


Hyra bagskåp 2024

Klicka här för information om bagskåp.