Greenfeemedlem

Medlemskap i Ingarö golfklubb utan krav på B-aktie. Greenfeemedlem spelar för reducerad greenfee, vardag som helg. Medlemskap utan krav på B-aktie.

Årsavgift 2 200 kr
Greenfee: Vardag 350 kr/ Lördag, söndag, helgdag 450 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av greenfeemedlemskap kan du göra det genom att fylla i formulär nedan.

  Ansökningsformulär

  Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
  JaNej

  *obligatorisk information

   

  Begränsat antal platser
  Lediga platser just nu! Begränsat antal. Max 150 st kan enligt årsmötesbeslut vara greenfeemedlemmar. Om kvoten är fylld vid ansökan meddelas detta och ansökan gäller då som köansökan. Medlemskapet är löpande och måste sägas upp innan senast 15 november året innan för att inte löpa på nästkommande säsong.

  Bokningsrättighet
  Bokning får ske 14 dagar innan spel alla dagar. Greenfeemedlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

  Greenfee
  Greenfeeavgift erlägges vid alla former av spel såväl sällskapsspel som tävlingsspel.

  Tävlingar
  Greenfeemedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb samt skyldighet att erlägga greenfee vid hemmaspel.

  Bekräftelse av ansökan sker till angiven e-post med faktura som skickas till uppgiven/registrerad e-post/adress. Anges ej e-post för fakturan tillkommer 50:- i exp.avg. Om fakturan ej betalas på förfallodatum anses inte ansökan/medlemskapet fullbordat och avregistrering av medlemskapet kommer att ske.

  Genom att fylla i och skicka denna ansökan har du accepterat klubbens stadgar och regler. Medlemskapet är löpande och måste sägas upp senast 15 november året innan för att inte löpa på under nästkommande säsong.