Ängsbanan


Skogsbanan


Slopetabeller Ängsbanan
Vi har tillsammans med Svenska Golfförbundet kommit överens om att tills vidare använda slopetabeller från 2023. Detta mot bakgrund av att vi har upptäckt att det kan vara något fel i slopevärderingen som har gjorts inför 2024. Vi kommer att använda den nya värderingen / de nya slopetabellerna när Svenska Golfförbundet har tittat på detta.

2024-05-05