Bokningsregler 2022

Medlem har rätt att ha sex (6) starttider bokade samtidigt, fördelade enligt nedan:

  • Tre (3) starttider på Skogsbanan, varav max en (1) starttid på helg
  • Tre (3) starttider på Ängsbanan, varav max en (1) starttid på helg

Starttider kan bokas 4 veckor framåt i tiden
Via Min Golf kan du boka starttider 4 veckor framåt i tiden. Behöver du boka med längre framförhållning är du välkommen att kontakta oss.

“Sista minuten” – bokning
Spelare kan boka starttid två dagar i förväg från 08.00 även om spelaren har en annan starttid bokad på den aktuella banan/tiden (som egentligen låser möjligheten att boka ny tid). Exempel: Spel på lördag kan bokas från torsdag morgon 08.00 och spel på söndag kan bokas från fredag morgon 08.00.

Rabatt för gäst till medlem
Medlem får ta med tre (3) gäster till reducerat pris (gäller på starttid där medlemmen har fritt spel enligt erlagd årsavgift).

Rutiner för bokning
Vid bokning skall samtliga spelare anges med Golf-ID. Bokning sker via Min Golf eller via receptionen. Endast en starttid per dag och bana får bokas. Ytterligare rond samma dag får bokas när den föregående är spelad.

Anmälan/Avbokning
Senast 15 minuter före inbokad tid måste du anmäla ankomst i reception eller terminal. Om du inte checkat in i tid går tiden till väntande medlemmar/gäster. Avbokning av tid måste ske senast 1 timme innan utsatt tid. Vid missad avbokning debiteras 100 kr/spelare.


Hyra golfbil

Det går bra att boka din golfbil via mingolf när du bokar din starttid. Vi tar inte emot bokningar via mejl.

Priser:
Med läkarintyg, 250 kr
Utan läkarintyg, 400 kr
Stämpelkort 10 ggr, 2 195 kr (Gäller endast med läkarintyg och medlem i Ingarö Golfklubb)

Årsmöten

Nedan hittar du årsmöteshandlingar för Ingarö Golfklubb samt handlingar från årsstämmor i Ingarö Golf AB (publ).

2022

2021