Välkommen till säsongen 2023

Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Veterantävlingarna är öppna för alla medlemmar som är födda 1963 eller tidigare (60+) med HCP upp till 54,0.

Veterantouren

Maj-augusti: Måndagar med första start 08.00 (Ängsbanan) eller 08.05 (Skogsbanan).
September: Måndagar med första start 09.00 (Ängsbanan) eller 09.05 (Skogsbanan).

För årets tävlingar på Veterantouren klicka här.

Veterankannan

Veterankannan, matchspel på Ängsbanan. Max 64 spelare.
Spelarna bokar själva starttid för sin match.

Veterantouren 2023

Veterantävlingarna är öppna för alla medlemmar som är födda 1963 eller tidigare (60+) med HCP upp till 54,0.

SPELDAGAR
Maj – augusti: måndagar med första start kl. 08.00.
September: måndagar med första start kl. 09.00.

TÄVLING
Veterantouren, maj – september, 16 omgångar + Vår- och Höstavslutning.
Två partävlingar under säsongen som ingår i Order of Merit.
Våravslutning sker 3 juli och höstavslutning sker 25 september (ingår ej i Order of Merit). Kanonstart kl. 09.00 med gemensam lunch och prisutdelning. Dessutom sker prisutdelning för Order of Merit.

ANMÄLAN
Anmälan till tävling sker via ”Min golf” 5 dagar (torsdagar) före tävlingsdagen senast kl. 18.00 Anmälningsavgiften betalas vid anmälan.

Anmälan till resp. tävling kan normalt påbörjas fyra veckor före tävlingsdagen.

När tävlingen är lottad ska ev. återbud eller efteranmälan göras till tävlingsledaren för aktuell tävling. Efteranmäld spelare kan beredas spel i mån av plats.
Önskemål om tidig eller sen start är inte möjligt.

Tävlingsanmälan är bindande. Anmälningsavgiften kommer ej betalas tillbaka om avanmälan sker efter lottning.
Anmälan till par-tävlingarna görs via ”Min Golf” dels som par där båda spelarna anmäls samtidigt eller så kan man anmäla sig även utan partner. Tävlingsledningen kommer att lotta ihop spelarna till lag så långt det är möjligt. Anmälningsavgiften betalas per lag eller individuellt vid anmälan.

GOLFBIL
De som har lämnat läkarintyg får åka golfbil på tävlingarna.
Deltagare bokar själv golfbil via receptionen.

LOTTNING
Lottning sker fem dagar före aktuell tävling och offentliggörs senast fredag kl. 12.00.
Lottning sker klassvis.
Eventuella avanmälningar efter anmälningstidens utgång sker via telefon till tävlingsledaren.

KLASSINDELNING
Klassindelning Veterantouren:

 • Klass A hcp +8,0 – 22,9. Herrar spelar från tee 2 och damer från tee 4 på båda banorna.
 • Klass B hcp 23,0 – 54,0. Herrar spelar från tee 3 och damer från tee 4 på båda banorna.
 • Klass 75A+ hcp +8,0 – 24,9. Herrar och damer spelar från tee 4 på båda banorna.
 • Klass 75B+ hcp 25,0 – 54. Herrar och damer spelar från tee 4 på båda banorna.

Partävlingarna spelas endast i en-klass. Vid partävling spelar paret från tee 4 på båda banorna.

Order of Merit redovisas på hemsidan efter varje tävling.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Avgiften är 50 kronor per spelare och tävling som betalas i samband med anmälan.
Avgiften för avslutningstävlingarna är 175 kr vilket inkluderar lunch.

REGISTRERING
Du registrerar dig senast 20 min före din starttid i tävlingsexpeditionen.

ORDER OF MERIT
Tävlingarna spelas som poängbogey och placeringspoäng tilldelas i samtliga klasser efter varje deltävling enligt följande; vinnaren erhåller 20 p, tvåan 16 p, trean 12 p, fyran 10 p, femman 8 p, sexan 6 p, sjuan 4 p och åttan 2 p. Vid partävlingar delar spelarna på den erhållna poängen.
Varje spelare får tillgodoräkna sig de sex bästa resultat som underlag för slutplacering i respektive klass.
En spelare får IGK veteran Order of Merit, vilken tilldelas den spelare som erhållit högst antal tillgodoräknade poäng under vår- respektive höstomgången. Om två eller fler spelare har lika resultat gäller att spelare med lägst handicap tilldelas IGK veteran Order of Merit.

Veterankommittén

Veterankannans matchspel 2023

TÄVLINGSINFORMATION

 • Deltagare: Veteraner Herrar 60+ medlem i IGK.
 • Spelform: Matchspel med handicap
 • Bana: Ängsbanan, 18 Hål
 • Hcp-gräns: Max 54, men över 36 tilldelas man 36 i hcp.
 • Spelas under: Maj – September

Anmälan: Sker på ”Min Golf”. Anmälningsavgiften är 50 kr. Sista anmälningsdag är måndagen den 15 maj 2023, därefter sker lottning. Lottningen redovisas på hemsidan.

TÄVLINGSREGLER

 1. Valfri tee för var och en.
 2. Kolla antal slag för var och en i slopetabellen för dagsaktuell handicap (max 36,0).
 3. Skillnaden i antal slag utgör det antal slag som den ene spelaren får på den andre.
 4. Skillnaden i slag används på hål med index 1 och uppåt.

Exempel: Spelare A får 15 slag och spelare B får 20 slag enligt slopetabellen. Det innebär att spelare B får 5 slag på spelare A. Dessa används på hålen med index 1-5.

Vid lika resultat efter 18 hål fortsätter matchen hål för hål med samma regler som vid huvudronden.

Alla som förlorar sin första match får delta i en tröstturnering.

NYTT OM RESULTAT AV MATCHEN

Redovisa vinnarens namn i matchen till receptionen och på tavlan i omklädningsrummet enligt nedan.

 • 3 upp när 2 hål återstår redovisas 3/2
 • 1 upp när 18 hål har spelats redovisas 1/0
 • 2 upp när 18 hål har spelats redovisas 2/0
 • när man vinner på första särspelshålet redovisas 19:e
 • när man vinner på tredje särspelshålet redovisas 21:a

OBS! Matchspel är aldrig handicapgrundande.

PRISER

Vandringspriset (Tennkanna) skänkt av INGARÖHALLEN 1991. Segraren får inteckning i Veterankannan. De 4 bästa i huvudturneringen och de 2 bästa i tröstturneringen får presentkort.

Veterankommittén

Tidigare års vinnare

2023 Staffan Tano
2022 Erkki Kiili
2021 Gunnar Nilsson
2020 Erkki Kiili
2019 Hans Funke
2018 Willy Hindsjö
2017 Willy Hindsjö
2016 Michael Nygren
2015 Ivar Österström
2014 Kjell Henriksson
2013 Gunnar Nilsson
2012 Kjell Henriksson
2011 ÄNGSBANAN STÄNGD
2010 ÄNGSBANAN STÄNGD
2009 Gösta Norberg
2008 Christer Ljungqvist
2007 Erkki Killi
2006 Björn Olsson
2005 Jörgen Jensen
2004 Lars Erik Andersson
2003 Sture Erixon
2002 Olof Knutsson
2001 Rolf Stam
2000 Lars Erik Andersson
1999 Göran Sterin
1998 Jörgen Jensen
1997 Sune Lindberg
1996 Olof Knutsson
1995 Lennart Degeby
1994 Lars Erik Andersson
1993 Bengt Rehnberg
1992 Bengt Rehnberg
1991 Gunnar Bodin

Vandringspriset tillfaller slutligen den som erövrat den tre (3) år i rad.

Veterankommittén

Arne Jungbeck, ordförande
Mail – telefon 073-539 11 22

Jan Hansson
Mail – telefon 072-749 74 42

Hans Funke
Mail – telefon 070-625 40 84

Bo Hallqvist
Mail – telefon 073-183 32 08