För årets veterantävlingar klicka här.

Välkommen till säsongen 2022!

För att läsa om Veterantouren, klicka på den fliken.

För att läsa om Veterankannan, klicka på den fliken.

Veterankommittén

OBS! Beroende på Coronapandemins utveckling så kan Veterankommittén tvingas ta beslut att ändra Tävlingsprogrammet. Vi följer SGFs- och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Veterantävlingarna är öppna för alla som är födda 1962 eller äldre (60+) med HCP upp till 54.

Speldagar

Maj-augusti: Måndagar med första start 08.00 alt. 08.05.
September: Måndagar med första start 09.00 alt. 09.05.

Veterankannan, matchspel på Ängsbanan. Max 64 spelare.
Spelarna bokar tid.

Nyhetsbrev 2022

Veterantouren 2022

Veterantävlingarna är öppna för alla som är födda 1962 eller äldre (60+) med HCP upp till 54,0.

SPELDAGAR
Maj – augusti. måndagar med start kl. ÄB 08.00/SB 08.05
September. måndagar med start kl. ÄB 09.00/SB 09.05
Veterankannan, matchspel på Ängsbanan. Max 64 spelare.
Spelarna bokar tid.

TÄVLING
Veterantouren, maj – sept 16 omgångar i fyra klasser + Vår- och Höstavslutning.
Partävlingar 4 st. under säsongen. Ingår i Order of Merit.
Vår- och Höstavslutningen i juli och september är separata tävlingar med priser och gemensam lunch.

ANMÄLAN
Anmälan till tävling ska göras via ”Min golf” på SGFs hemsida www.golf.se, eller i klubbens terminal 5 dagar (torsdagar) före tävlingsdagen senast kl. 18.00 Anmälningsavgiften betalas vid anmälan.

En länk till anmälningssystemet finns nu på IGKs hemsida under Tävling eller på förstasidan (Min golf). Anmälan till resp. tävling kan normalt påbörjas fyra veckor före tävlingsdagen.

När tävlingen är lottad ska ev. återbud eller efteranmälan göras till tävlingsledaren för aktuell tävling. Deltagande kan beredas spel i mån av plats.
Tidig eller sen start kommer inte att vara möjlig via anmälningssystemet. Ni som verkligen har ömmande själ att starta tidigt eller sent kan skriva e-post till veteran@igk.se och då uppge varför ni vill starta tidigt eller sent så skall vi i möjligaste mån beakta det önskemålet vid lottningen.

Tävlingsanmälan är bindande. Anmälningsavgiften kommer ej betalas tillbaks om avanmälan sker efter lottningen.
Anmälan till Veterankannan görs i GIT där betalning sker vid anmälningstillfället. Anmälan görs senast den 16 maj.
Anmälan till par-tävlingarna görs via ”Min Golf med Golf-ID” dels som par där båda spelarna anmäls samtidigt eller så kan man anmäla sig även utan partner. TL kommer att lotta ihop spelarna till lag så långt det är möjligt. Besked om anmälan kommer via GITs e-postsystem.

Anmälningsavgiften betalas per lag eller individuellt vid anmälan.

BILÅKANDE
De som lämnat läkarintyg och får åka bil ska boka bil i receptionen senast vid ordinarie anmälningstids utgång. De som avser åka tillsammans i en bil meddelar detta via e-post veteran@igk.se.

LOTTNING
Lottning sker fem dagar före aktuell tävling och offentliggörs senast fredag kl 12:00.
Eventuella avanmälningar till Veterantouren sker på veteran@igk.se eller via telefon till TL.
OBS! Ring inte till receptionen och fråga om starttid. Du hittar starttiden på ”Min Golf”.
Du får även ett e-postmeddelande om din starttid.

KLASSINDELNING
Klassindelning Veterantouren:

 • Klass A hcp +8,0 – 22,0 spelar från tee III på båda banorna
 • Klass B hcp 22,1 – 54,0 spelar från tee IV på båda banorna
 • Klass 75A+ hcp +8,0 – 28,0 spelar från tee IV på båda banorna.
 • Klass 75B+ hcp 28,1 – 54 spelar från tee IV på båda banorna.

Partävlingarna, spelas endast i en-klass. Vid partävling spelar paret från samma tee IV på båda banorna.
Tilldelad klass bibehålles under hela omgången.

Gemensam startlista för alla klasserna. Resultatet separat för resp. klass.

Start- och resultatlista anslås på seniortavlan i omklädningsrummet. Order of Merit redovisas på hemsidan efter varje tävling.

STARTAVGIFT
Avgiften för Vår- och Höstomgången är 50 kronor/tävling som betalas i samband med anmälan.
Anmälningsavgiften för Partävlingarna är 100 kr/lag.

Vår-och Höstavslutningstävlingarna för Veterantouren sker den 4 juli och 26 september, kanonstart kl 08,00 och 09,05, med prisutdelning. Vi äter gemensam lunch. Anmälningsavgiften är 150:-.

REGISTRERING
Du registrerar dig senast 20 min före din starttid i tävlingsexpeditionen. Du som är efteranmäld betalar din startavgift med Swich eller kort till TL.

POÄNGBERÄKNING
Order of Merit (placeringspoäng) enligt följande:
Vinnaren erhåller 20 poäng, andra plats 16 poäng, tredje plats 12 poäng, fjärde plats 10 poäng, femte plats 8 poäng, sjätte plats 6 poäng, sjunde plats 4 poäng samt åttonde plats 2 poäng. Vid Partävlingarna delar spelarna på poängen. Vid slutet av tävlingsomgångarna sammanräknas de 6 bästa poängen till ett totalresultat som underlag för prisutdelning vid avslutningstävlingarna. Aktuell resultatlista kommer löpande att finnas på hemsidan och på Seniorernas anslagstavla i omklädningsrummet.

TÄVLINGSETIK
Veterantouren förutsätter golfvett och god golfetik. Lägst handicap i bollen ansvarar för att man informerar om och följer gällande golfregler i bollen. Bevakar att spelet går snabbt. Om man är tveksam till någon regeltolkning, ska en alternativ boll spelas och tävlingsledningen meddelas detta. Tävlingsledningen avgör frågan med hjälp av regelböcker eller kontakt med domare. Diskutera inte med banpersonalen om ev. situationer som kan inträffa på banorna. Informera i stället tävlingsledningen vid inlämnande av scorekortet eller VD.

TÄVLINGSLEDARE (TL)
Till varje tävling utses en TL enligt uppgifter i tävlingsprogrammet. TL har även en medhjälpare utsedd bland spelarna.
TL ansvarar för alla frågor som sker efter lottningen.
Den TL eller medhjälpare som ev. får förhinder får själv skaffa sin ersättare.
TL förbereder startlista och Scorekort, senast dagen innan tävlingen.

Uppgifter på tävlingsdagen:
-Bemanna tävlingsexpeditionen helst 1 tim. före första start.
-Lämna ut scorekorten för tävlingen och pricka av betalningen i startlistan.
– Redovisa antal startande och ev. spelare som skall få tillbaks startavgiften till receptionen.
-Blankett för redovisning finns i VKs mapp på datorns ”Skrivbord”.

Ange vilka ev. lättnader som gäller för tävlingen.
Efter tävlingen: Registrera resultat samt ta fram resultatlistor och anslå dessa på anslagstavlan i omklädningsrummet. Avsluta tävlingen i GIT.

Veterankommittén

Veterankannans matchspel 2022

TÄVLINGSINFORMATION

 • Deltagare: Veteraner Herrar 60+ medlem i IGK golfklubb.
 • Spelform: Matchspel med handicap (utslagstävling)
 • Bana: Ängsbanan, 18 Hål
 • Tee: Valfri
 • Hcp-gräns: Max 54
 • Slope-reduktion: Ingen
 • Spelas under: Maj – September

Anmälan: Sker på ”Min Golf”. Anmälningsavgift är 50 kr . Sista anmälningsdag är måndagen den 16 maj 2022
Därefter sker lottning. Lottningen redovisas på anslagstavlan i omklädningsrummet och på hemsidan.

TÄVLINGREGELER

 1. Valfri tee för var och en
 2. Kolla antal slag för var och en i slopetabellen för dagsaktuell handicap
 3. Skillnaden i antal slag utgör det antal slag som den ene spelaren får på den andre
 4. Dessa slag används på hålen med hcp-index från 1 och uppåt

Exempel: Spelare A får 15 slag och spelare B får 20 slag enligt slopetabellen. Det innebär att spelare B får 5 slag på spelare A. Dessa används på hålen med index 1-5, d.v.s. hål 4, 15, 7, 11 och 2.

Vid lika resultat efter 18 hål fortsätter matchen hål för hål med samma regler som vid huvudronden.

Alla som förlorar sin första match får delta i tröstturneringen, gäller även de som förlorar i omgång 2.

Redovisa på blanketten i omklädningsrummet enligt nedan

 • 3 upp när 2 hål återstår redovisas 3/2
 • 1 upp när 18 hål har spelats redovisas 1/0
 • 2 upp när 18 hål har spelats redovisas 2/0
 • när man vinner på första särspelshålet redovisas 19:e
 • när man vinner på tredje särspelshålet redovisas 21:a

OBS! Matchspel är aldrig handicapgrundande.

Priser

Segraren får inteckning i Veterankannan

De 4 bästa i huvudturneringen och de 2 bästa i tröstturneringen får presentkort.

Veterankommittén

Tidigare års vinnare

Vandringspriset (Tennkanna) skänkt av INGARÖHALLEN 1991

2021 Gunnar Nilsson
2020 Erkki Killi
2019 Hans Funke
2018 Willy Hindsjö
2017 Willy Hindsjö
2016 Michael Nygren
2015 Ivar Österström
2014 Kjell Henriksson
2013 Gunnar Nilsson
2012 Kjell Henriksson
2011 ÄNGSBANAN STÄNGD
2010 ÄNGSBANAN STÄNGD
2009 Gösta Norberg
2008 Christer Ljungqvist
2007 Erkki Killi
2006 Björn Olsson
2005 Jörgen Jensen
2004 Lars Erik Andersson
2003 Sture Erixon
2002 Olof Knutsson
2001 Rolf Stam
2000 Lars Erik Andersson
1999 Göran Sterin
1998 Jörgen Jensen
1997 Sune Lindberg
1996 Olof Knutsson
1995 Lennart Degeby
1994 Lars Erik Andersson
1993 Bengt Rehnberg
1992 Bengt Rehnberg
1991 Gunnar Bodin

Vandringspriset tillfaller slutligen den som erövrat den tre (3) år i rad.

Veterankommittén

Lars-Göran Eriksson, ordförande
Mail – telefon 070-733 60 57

Jan Hansson
Mail – telefon 072-749 74 42

Jan Lundell
Mail – telefon 073-944 19 47

C-G Wagerheim
Mail – telefon 070-526 27 63

Hans Funke
Mail – telefon 070-625 40 84

Tävlingsledare

Lars-Göran Eriksson
Mail – telefon 070-733 60 57

Jan Hansson
Mail – telefon 072-749 74 42

Jan Lundell
Mail – telefon 073-944 19 47

C-G Wagerheim
Mail – telefon 070-526 27 63

Hans Funke
Mail – telefon 070-625 40 84

Nils Carnby
Mail – telefon 070-750 99 97

Jörgen Lindholm 
Mail – telefon 070-863 43 53

Karl-Erik Öberg
Mail – telefon 073-914  90 35

Anders Rudgård
Mail – telefon 070-849 06 40

Thomas Rodny
Mail – telefon 070-568 60 52

Jan-Olof Lönnblom
Mail – telefon 076-772 90 14

Claes Nihlén 
Mail – telefon 070-682 71 73

Tommy Westerberg
Mail – telefon 070-438 86 98
Ordförande Tävlingskommittén