Nedan ser du styrelsen i Ingarö Golfklubb och i Ingarö Golf AB (publ).

Profilbild
Bo Emanuelsson

Ordförande

Profilbild
Gerry Sommensjö

Vice ordförande

Profilbild
Mia Granberg-Stånge

Ledamot

Profilbild
Sofia Brorsson

Ledamot

Profilbild
Jens Lindberg Ankelstam

Ledamot

Profilbild
Carmen Bergman

Ledamot

Profilbild
Elisabeth Ankarcrona

Ledamot

Profilbild
Pelle Sättare

Klubbchef/VD