Ingarö Golfklubb har två vackra och omväxlande 18-hålsbanor av helt olika karaktär.

Ängsbanan

Ängsbanan är härlig, trivsam och relativt lättspelad bana för, i första hand, hög-och medelhandicappare. Hinder och greenområden har måttlig svårighetsgrad, ruffarna är lågklippta för att undvika boll-letning. Banan i sin nuvarande form invigdes 2012.

Banan ligger i en vacker dalgång med tydlig skärgårdskaraktär. Ängsholmar och dammar ligger inbäddade i landskapet och förhöjer naturkänslan. Inga större vägar finns i närheten.

Ängsbanans greener är av svingeltyp. Greenområdena är byggda enligt modern USGA-standard. Puttytan omges av måttligt ondulerade kullar och gräsbunkrar samt ett begränsat antal sandbunkrar. Genom att vi håller låg klipphöjd runt greenerna kan spelaren välja mellan olika typer av pitch-, chip- och puttslag.

Banarkitekt är Peter Chamberlain.


Skogsbanan

Skogsbanan är breddad, ombyggd och nyinvigdes 2020. Många greenområden är helt nya i design och alla tees är renoverade. Banan har blivit mer lättspelad för medelhandicappare och mer utmanande för låghandicappare. Den är inte särskilt svår för den raktslående spelaren, oavsett handicap. Banan invigdes 1992.

Banan ligger i ett vackert kuperat skogsområde med tydlig skärgårdskaraktär. Varken vägar eller bebyggelse stör naturupplevelsen med bl.a. ett rikt fågelliv. Skogsbanan är rolig och kräver ett strategiskt tänkande av spelaren. Här gäller det att slå bollen till de bredare delarna av fairway. Ibland är det bättre med ett kort slag än ett långt!

Greenerna är av blandgrästyp med en hel del kraftiga onduleringar. Genom åren har IGK fått mycket beröm för kvalitén på Skogsbanans puttytor. Här kan puttningen alltså vara mycket utslagsgivande.

Banarkitekt är Björn Ericsson.


Lilla banan

Lilla banan är en härlig övnings- och korthålsbana med sex hål. Banan är öppen året om och gratis att spela för alla.