Verksamhetstanke

Vårt långsiktiga mål är att juniorverksamheten på Ingarö Golfklubb ska uppfattas som en av Sveriges bästa.

Med juniorverksamheten vill vi på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en golfupplevelse för alla juniorer genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser.

Vi står för en kamratlig, kul och trygg social gemenskap. Vår ambition är att alla, oavsett färdighet, ålder eller kunskapsnivå, ska känna sig välkomna att delta i vår verksamhet. Fler ska få chansen att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.

Vi vill att juniorerna skall:

  • Ha kul
  • Utvecklas och stimuleras
  • Lära sig nya saker
  • Känna spänning
  • Träffa kompisar

Träning & deltagande

I juniorverksamheten arbetar vi efter den utvecklingstrappa som Svenska Golfförbundet har tagit fram, där vi bygger från nybörjare, bredd, talang, utveckling och vidare till elit. Vi följer och deltar även i idrottslyftet som Svenska Golfförbundet har tagit fram i syfte att stödja klubbarnas juniorverksamheter. Juniorträningen på Ingarö Golfklubb ska vara innovativ, strukturerad och kul, med fokus på golf som idrott.

Grundidén är att vi ska ta vara på allas utvecklig oavsett vilken nivå man är på. Golf är en individuell idrott där glädjen skapas i gemenskap. Vi ser det därför som positivt att man tränar i grupp under den största delen av tiden. Vi har en tydlig struktur vad gäller träningsgrupper och utvecklingsnivå.

En tydlig och utmanande träning med en bra tränare är en stimulerande träning. Vill ni veta mer om vår juniorverksamhet, våra olika träningsgrupper, eller vill ni vara delaktiga i vår resa mot att bli en av Sveriges bästa juniorverksamheter? Kontakta oss! Ingen fråga, tanke eller idé är för liten. Alla initiativ och insatser tas emot med öppna armar.

Vidare information

Vill ni veta mer om vår juniorverksamhet, våra olika träningsgrupper eller vill ni vara delaktiga i vår resa mot att bli en av Sveriges bästa juniorverksamheter. Ta kontakt med oss, ingen fråga, tanke eller idé är för liten eller fel och alla initiativ samt insatser tas emot med öppna armar. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.