Verksamhetstanke

Under 2020 påbörjades en nysatsning av vår juniorverksamhet. Vårt långsiktiga mål är att juniorverksamheten på IGK ska vara och uppfattas som distriktets bästa. Vi vill vara en av golf-Sveriges bästa juniorverksamheter.

Med vår klubbs juniorverksamhet vill vi på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår verksamhet. Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla juniorer genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser.

Vi står för en kamratlig, kul och trygg social gemenskap. Vår ambition är att alla, oavsett färdighet, ålder eller kunskapsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta i vår juniorverksamhet. Fler ska få chansen att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott. Vi vill att juniorerna skall:

  • Ha kul
  • Utvecklas och stimuleras
  • Lära sig nya saker
  • Känna spänning
  • Träffa kompisar

Träning & deltagande

IGK Junior följer den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. Vår inriktning är ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och elit. Vi följer och deltar även i idrottslyftet som SGF har tagit fram i syfte att stödja klubbarnas juniorverksamhet. Juniorträningen här på Ingarö GK ska vara innovativ, strukturerad och kul, med fokus på golf som idrott.

Vi har en tydlig struktur vad gäller träningsgrupper och utvecklingsnivå. Grundidén är att vi ska ta vara på allas utvecklig oavsett vilken nivå man är på. Golf är en individuell idrott där glädjen skapas i gemenskap. Vi ser det därför som positivt att man tränar i grupp under den största delen av tiden.

En tydlig och utmanande träning med en bra tränare är en stimulerande träning. Vill ni veta mer om vår juniorverksamhet, våra olika träningsgrupper, eller vill ni vara delaktiga i vår resa mot att bli en av Sveriges bästa juniorverksamheter? Kontakta oss! Ingen fråga, tanke eller idé är för liten. Alla initiativ och insatser tas emot med öppna armar.


Vidare information

Vill ni veta mer om vår juniorverksamhet, våra olika träningsgrupper eller vill ni vara delaktiga i vår resa mot att bli en av Sveriges bästa juniorverksamheter. Eller om ni bara vill läsa igenom hela vår verksamhetsplan. Ta kontakt med oss, ingen fråga, tanke eller idé är för liten eller fel och alla initiativ samt insatser tas emot med öppna armar. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.