Optimera ditt spel med rätt utrustning i bagen.

I Studion kan du göra Custom Fitting (utprovning av golfklubbor). Vi erbjuder utprovning av klubbor från främst Mizuno & Cobra.

Jag har över 12 års erfarenhet av Custom Fitting och är auktoriserad PGA Professional Game Fitter. Analys av bollflykt görs genom en radar (Trackman) som mäter alla detaljer. Du får sedan genom min expertis klubbor anpassade till din sving och dina förutsättningar.

I Studion kan du även få videoanalyser av din sving och med hjälp av Trackman en riktigt tydlig och enkel feedback.

Daniel Ström
Head-Pro