Hur vi gör

Övergripande

 • Vi skapar en positiv känsla för golf och för Ingarö Golfklubb, vilket medför att ungdomarna stannar som medlemmar i klubben alternativt återvänder till golfen senare i livet och då gärna till vår klubb.
 • Ungdomarna ska under sin tid på Ingarö Golfklubb bli del i ett sammanhang som gör att de växer som individer och har glädje av detta resten av livet, även om de inte väljer att satsa på sin egen golf.
 • Genom att driva en bred juniorverksamhet attraherar vi familjer, vilket vitaliserar klubben genom att vi har medlemmar i alla ålderssegment.

Vår breda juniorverksamhet

 • Vad? Vi tränar tillsammans i grupp.
 • Varför? Vi bygger gemenskap och känsla av tillhörighet.
 • När? Vår – sommar – höst – vinter.
 • Hur? Gruppträning, spel på bana och sommarläger.
 • Var? På Ingarö Golfklubb och i inomhushall (vinter).
 • För vem? Medlemmar i klubben som är upp till 21 år.

Förebilder & representation

 • Duktiga spelare på klubben är en viktig inspirationskälla, där vi har förebilder för andra spelare och medlemmar, såväl unga som äldre.
 • Huvudprincipen är att våra representationslag ska bestå av ungdomar/spelare som har fostrats i klubbens egen juniorverksamhet.
 • Att representera klubben ska vara något ungdomar/spelare är stolta över.

Verksamhet för våra satsande ungdomar

 • Vad? Vi tränar tillsammans i grupp samt individuellt.
 • Varför? Möjlighet att utvecklas som golfspelare.
 • När?  Vår – sommar – höst – vinter.
 • Hur? Regelbunden träning och uppföljning.
 • Var? På Ingarö Golfklubb och i inomhushall (vinter).
 • För vem? Medlemmar upp till 21 år som satsar på sin golf.

Resurser

Ekonomi

 • Resurser/förutsättningar i budget årligen.
 • Avgifter för träning och läger.
 • Sponsorer till juniorverksamheten.

Medarbetare

 • PGA-utbildade tränare.
 • Övrig personal.
 • Ideella ledare.
 • ”Det goda ledarskapet” – våra egna ungdomar hjälper till i arbetet med att ta hand om de yngre barnen.

Kommunikation & information

Kanaler

 • Hemsida
 • Nyhetsbrev
 • Svenska lag
 • Mejl
 • Sociala medier

Kvalitetssäkring

Regelbunden utvärdering och förbättring

 • Planera
 • Genomföra
 • Följa upp
 • Åtgärda