Spela och tävla på Ingarö Golfklubb

Ingarö Golfklubb är en ideell förening med en rik kommittéverksamhet. Denna består av ett flera aktiva kommittéer med olika ansvarsområden. Dessa drivs med stort ideellt engagemang och är helt avgörande för klubbens verksamhet.

Ingarö Golfklubbs styrelse utser kommittéordföranden och respektive ordförande utser sedan sina ledamöter/medhjälpare. Om du vill göra en insats för klubben och dina golfvänner – tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella kommittén. Mer information från respektive kommitté hittar du via respektive länk.

Du kan se våra tävlingar/aktiviteter på nedanstående sidor.

I ”Min Golf” anmäler du dig till kommittéernas tävlingar och övriga aktiviteter. Nedan ser du aktiviteter som finns upplagda för 2022.