Den 28 april 1962 konstituerades Ingarö Golfklubb och valdes samma år in i Svenska Golfförbundet, SGF. Därmed får 28 april betraktas som klubbens födelsedag även om det skulle dröja drygt två år – till den 28 maj 1964 – innan Prins Bertil förrättade den officiella invigningen av Ängsbanan.

Eldsjälarna Oskar Olin och Bror Ramel

Redan 1961 påbörjade initiativtagarna Oskar Olin och Bror Ramel planerna på en golfbana och samlade så småningom ett antal intresserade för att presentera detaljerna. Banarkitekten Nils Sköld lade fram kalkyler som visade på en anläggningskostnad, inklusive vissa inköp av maskiner, om 125 000 kronor. För att täcka driftskostnaderna räknade man med att ca 250 medlemmar skulle betala årsavgifter – som för seniorer över 30 år skulle utgöra 300 kronor. Inträdesavgiften skulle sättas till samma belopp.

Ängsbanan – 9 hål blev 18 

Årsskiftet 1962/1963 omfattade medlemskretsen 152 personer varav 52 damer. Trots att medlemskvoten ej var nådd kunde man 1963 öppna sju provisoriska hål för spel. När ”maskinerna ändå var på plats” passade man på att bygga 18-hål i stället för de ursprungliga nio. Första tävlingen, invigningen, spelades dock två varv på de nio hål som då var färdiga. Först hösten 1964 var samtliga 18 hål spelbara. Klubbhuset, det gamla stallet på Fogelviks Gård, gjordes om till en trivsam medlemslokal och var klart i samband med invigningen. Klubbens medlemskvot fylldes snabbt vid den stora golfboomen på 80-talet och snart hade klubben lika många köande som maxantalet medlemmar – 700 st. 1989 presenterade styrelsen planerna på en ny 18-hålsbana samt ett nytt klubbhus och ytterligare 850 medlemmar togs in. Byggnationen av banan blev mer omfattande än beräknat, så efter 340 000 ton sand och ett antal tusen fällda träd senare togs ytterligare medlemmar in för att vara med och finansiera banbyggnationen.

Skogsbanan – en utmaning 

1992, vid klubbens 30-årsjubileum, invigdes Skogsbanan och ett nytt, året runt-öppet klubbhus stod klart. I klubbhuset samlades reception, kansli, golfshop, restaurang, konferensutrymmen, vagnhall samt omklädningsrum med bastu och avslappningsrum. Med Skogsbanan fick klubben ytterligare en komplett 18-hålsbana och hamnade därmed bland de relativt få golfklubbar med två 18-hålsbanor. Banan är modernt uppbyggd vilket innebär att spelet kan hållas igång med ordinarie greener både tidigare på våren och senare på hösten än många andra banor i regionen. Skogsbanan blev snart beryktad som svår men under åren har omfattande arbeten lagts ned på att bredda banan och göra den mer lättspelad. Den har dock behållit sin dragningskraft på såväl gäster som medlemmar och är välbesökt tack vare sin höga kvalité och den utmaning den ger. Slopen ger många slag och om man spelar klokt och rakt kan det bli riktigt fina scorer!

Från revers till spelrätt 

Utbyggnaden av golfbanor i regionen under första hälften av 90-talet gjorde att många fler medlemmar kunde få plats i en klubb närmare sin bostad och ett antal medlemmar begärde sitt utträde och krav på återbetalning av medlemsreverserna. Klubben var på väg in i en likviditetskris och genom ombildandet av medlemsreverser till spelrätter 1994 kunde hotet avvärjas. I samband med det skapades en juniorkvot, utan krav på spelrättsinnehav, som skulle säkerställa tillväxten. Maximala antalet spelrätter fastställdes senare till 1770 st. Efter att alla spelrättsbevis hade sålts och medlemskvoten fyllts fick klubben en god ekonomi. Innehavaren ägde sin spelrätt som var fritt överlåtbar på marknaden. Klubben hade ingen återköpsskyldighet av spelrätter men en förköpsrätt fanns dock i samband med försäljning. Marknaden fungerade väl och det var en ständig efterfrågan på spelrätter. I samband med omläggningen fick ett mindre antal medlemmar vara kvar som ”18- hålsmedlemmar” och tillsammans med spelrättsinnehavare, års- och greenfeemedlemmar och juniorer hade klubben en medlemskvot som i oktober 2008 omfattade ca 2430 medlemmar. Det gjorde oss då till en av Sveriges största klubbar.

Från spelrätt till aktie

2009 beslutade medlemmarna att Ängsbanan skulle genomgå en omfattande renovering av främst greener. För att finansiera detta beslöts att spelrättsinnehavarna skulle betala en ombyggnadsavgift. I samband med detta skulle spelrätterna upphöra som grund för spelet på banorna och ersättas med en B-aktie i klubbens driftsbolag.

1326 spelrättsinneavare ville vara kvar i klubben och såg samtidigt möjligheten att ta del av de mervärden som nu finns i driftsbolaget. Klubbens tidigare helägda driftbolag hade några år tidigare köpt all mark som banorna finns på.

I januari 2010 upphörde spelrätten att gälla och B-aktien tilldelades dem som varit spelrättsinnehavare, betalt ombyggnadsavgiften och som fortfarande var medlemmar i golfklubben. Klubben ägde nu 2000 A-aktier i bolaget med totalt 20 000 röster och 1326 medlemmar hade en röst var genom sin B-aktie. Ytterligare 209 personer valde att investera i en C-aktie som gav dem en röst vardera per aktie,ökat ägande i anläggningen och reducerad årsavgift. Kvar till salu fanns 674 B-aktier och 300 C-aktier som då ägdes av golfklubben.

Klubben har idag cirka 2 000 medlemmar totalt. Dessutom har det tillkommit ca 900 ”distansmedlemmar” genom det avtal vårt driftbolag Ingarö Golf AB slöt med SGF i december 2009.