Bokningsregler

Spelare har rätt att ha sex (6) starttider bokade samtidigt, fördelade enligt nedan:

 • Tre (3) starttider på Skogsbanan, varav max en (1) starttid på helg
 • Tre (3) starttider på Ängsbanan, varav max en (1) starttid på helg

Starttider kan bokas upp till 4 veckor framåt i tiden
Via Min Golf kan medlem boka starttider 4 veckor framåt i tiden och gäst 2 veckor framåt i tiden. Behöver du boka med längre framförhållning är du välkommen att kontakta oss.

“Sista minuten” – bokning
Spelare kan boka starttid två dagar i förväg från 08.00 även om spelaren har en annan starttid bokad på den aktuella banan/tiden (som egentligen låser möjligheten att boka ny tid). Exempel: Spel på lördag kan bokas från torsdag morgon 08.00 och spel på söndag kan bokas från fredag morgon 08.00.

Rabatt för gäst till medlem
Medlem får ta med tre (3) gäster till reducerat pris (gäller på starttid där medlemmen har fritt spel enligt erlagd årsavgift).

Rutiner för bokning
Vid bokning skall samtliga spelare anges med Golf-ID. Bokning sker via Min Golf eller via receptionen. Endast en starttid per dag och bana får bokas. Ytterligare rond samma dag får bokas när den föregående är spelad.

Anmälan/Avbokning
Senast 15 minuter före inbokad tid måste du anmäla ankomst i reception eller terminal. Om du inte checkat in i tid går tiden till väntande medlemmar/gäster. Avbokning av tid måste ske senast 2 timmar före utsatt tid.

Ordningsregler

Bana och spel

 • Banpersonal har företräde.
 • Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 • Vagnar får inte dras över tee eller green, ej heller mellan green och greenbunker.
 • Ta gärna en paus vid kiosken, men visa hänsyn och släpp igenom efterföljande boll om de inte önskar ta paus.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Driving range och övriga övningsområden

 • Bollar från driving rangen får inte användas för spel på banan och inte heller på puttinggreen eller övriga övningsområden.
 • Det är att förbjudet gå ut på driving rangen för att själv plocka bollar.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Klubbhus, restaurang och klubbhusområde

 • Medlemmar och greenfeegäster får låna handduk utan kostnad.
 • Medhavd mat och/eller dryck får inte intagas i restaurangen eller på uteserveringen.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Hund

 • Hund får medföras på klubben och på golfbanorna förutsatt att den alltid är kopplad.
 • Person som medför hund ansvarar för att hunden inte stör andra besökare/andra spelare.
 • Hundförbud gäller vid tävling.
 • Hundförbud gäller på kansliet och i klubbens mötesrum.

Hyra golfbil

Bokning av golfbil sker via kontakt med receptionen.

Priser:
Med läkarintyg, 250 kr
Utan läkarintyg, 400 kr
”Klippkort” 10 ggr, 2 195 kr (Gäller endast med läkarintyg och medlem i Ingarö Golfklubb)