Bokningsregler

Spelare kan ha sex (6) starttider bokade samtidigt, enligt nedan:

 • Tre (3) starttider på Skogsbanan, varav max en (1) starttid på helg
 • Tre (3) starttider på Ängsbanan, varav max en (1) starttid på helg

Bokning av starttid
Spelare kan boka starttid 3 veckor framåt i tiden. Behöver du boka med längre framförhållning är du välkommen att kontakta oss på info@igk.se.
Vid bokning skall samtliga spelare anges med Golf-ID. Endast en starttid per dag och bana får bokas.

Bokning av starttid “Sista minuten”
Två dagar i förväg från 08.00 bortser systemet från att kontrollera samtidiga bokningar, varför alla lediga starttider är tillgängliga. Du kan då boka starttid även om du har annan starttid bokad längre fram, se exempel nedan.

 • Spel på lördag kan bokas från torsdag morgon 08.00.
 • Spel på söndag kan bokas från fredag morgon 08.00.

Incheckning
Incheckning ska senast 15 minuter före bokad starttid. Om du inte har checkat in har receptionen rätt att ge starttiden till annan spelare.

Avbokning
Avbokning av tid ska ske senast 2 timmar före aktuell starttid.


Golfbil

Bokning av klubbens golfbilar sker via receptionen.

Priser 2023
Med läkarintyg, 275 kr
Utan läkarintyg, 450 kr

”Klippkort” 10 ggr, 2 195 kr
”Klippkort” 10 ggr (samma person – ytterligare kort samma år), 1 800 kr
”Klippkort” kan köpas endast av medlem i Ingarö Golfklubb som har läkarintyg.

Egen golfbil
Egen golfbil får användas på anläggningen endast efter skriftligt tillstånd från klubben. Kontakta klubbchef/VD på pelle.sattare@igk.se.


Ordningsregler

Bana och spel

 • Banpersonal har företräde.
 • Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 • Vagnar får inte dras över tee eller green, ej heller mellan green och greenbunker.
 • Ta gärna en paus vid kiosken, men visa hänsyn och släpp igenom efterföljande boll om de inte önskar ta paus.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Driving range och övriga övningsområden

 • Bollar från driving rangen får inte användas för spel på banan och inte heller på puttinggreen eller övriga övningsområden.
 • Det är att förbjudet gå ut på driving rangen för att själv plocka bollar.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Klubbhus, restaurang och klubbhusområde

 • Medlemmar och greenfeegäster får låna handduk utan kostnad.
 • Medhavd mat och/eller dryck får inte intagas i restaurangen eller på uteserveringen.
 • Endast mjukspik är tillåtet.

Hund

 • Hund får medföras på klubben och på golfbanorna förutsatt att den alltid är kopplad.
 • Person som medför hund ansvarar för att hunden inte stör andra besökare/andra spelare.
 • Hundförbud gäller vid tävling.
 • Hundförbud gäller på kansliet och i klubbens mötesrum.