Tillfällig lokal regel på Ängsbanan och Skogsbanan

LÄGESFÖRBÄTTRING
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av spelfältet, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

2022-09-19

Lokala regler

LOKALA REGLER 2022 FÖR INGARÖ GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till
3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.igk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Ängsbanan

 1. Out-of-bounds (Regel 18.2)
  Gränsen för out-of-bounds på hål 10-12 och 17-18 är kanten närmast banan på den asfalterade vägytan (Fågelviksvägen). Alla delar bortom den vägkanten är out-of-bounds.
 2. Green (Regel 13)
  Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  – spelaren
  – klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  – ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger
 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a. Om en boll ligger i, berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet på hål 7 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll med ett slags plikt i droppzonen placerad framför tee III – IV. Droppzonen är markerad med vita plattor.
  b. Om en boll är i mark under arbete, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i mark under arbete och droppzon/-er finns får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmast belägna droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  a. Mark under arbete
  1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller inom ett avstånd från fairway av en klubblängd.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
  b. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Alla avståndsmarkeringar i form av ”kvastar” (på den finklippta delen av banan som visar avståndet 100 m resp. 150 m till mitten av green) är oflyttbara hindrande föremål på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
  Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.
  2. Spelare får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål (t.ex. sprinklerlock) är:
  På spellinjen och är;
  – inom två klubblängder från greenen och
  – inom två klubblängder från bollen
  Det blir ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

 

Skogsbanan

 1. Pliktområden (Regel 17)
  Det röda pliktområdet på höger sida om hål 7 och på höger sida om green på hål 12 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 2. Green (Regel 13)
  Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  – spelaren
  – klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  – ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
  Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  Om en boll är i ett mark under arbete, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i mark under arbete och droppzon/-er finns får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmast belägna droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
  a. Mark under arbete
  1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller inom ett avstånd från fairway av en klubblängd.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
  b. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Alla avståndsmarkeringar i form av ”kvastar” (på den finklippta delen av banan som visar avståndet 100 m resp. 150 m till mitten av green) är oflyttbara hindrande föremål på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
  Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.
  2. Spelare får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål (t.ex. sprinklerlock) är:
  På spellinjen och är;
  – inom två klubblängder från greenen och
  – inom två klubblängder från bollen
  Det blir ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

Lokal bestämmelse Ängsbanan

Vid spel på hål 4 är det förbjudet att avsiktligt spela bollen över den utanför banan belägna udden till vänster om spelfältet, d v s till vänster om någon av de vita höga stolparna. Avsiktligt brott mot denna lokala bestämmelse bedöms vara farligt spel och medför diskvalifikation. Det är även förbjudet att leta efter eller hämta boll i udden vid de höga vita stolparna.