Lokala regler

LOKALA REGLER 2024 FÖR INGARÖ GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till
3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee och på hemsidan (www.igk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


Tillfällig lokal regel på Ängsbanan och Skogsbanan

Lägesförbättring på fairway

När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten, men med dessa begränsningar:
  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten.
  • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av spelfältet, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Tillfällig lokal regel om lägesförbättring på fairway gäller till och med 22 juni 2024


Ängsbanan

Out-of-bounds (Regel 18.2)
Gränsen för out-of-bounds på hål 10-12 och 17-18 är kanten närmast banan på den asfalterade vägytan (Fågelviksvägen). Alla delar bortom den vägkanten är out-of-bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 • Om en boll ligger i, berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet framför tee 1 & 2 på hål 7 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll med ett slags plikt i droppzonen placerad framför tee 3-4. Droppzonen är markerad med vita plattor.
 • Om en boll är i mark under arbete, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i mark under arbete och droppzon/-er finns får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmast belägna droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 • Mark under arbete
  • Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller inom ett avstånd från fairway av en klubblängd.
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
 • Oflyttbara tillverkade föremål
  • Alla avståndsmarkeringar i form av ”kvastar” (på den finklippta delen av banan som visar avståndet 100 m resp. 150 m till mitten av green) är oflyttbara hindrande föremål på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
   Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.
  • Spelare får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål (t.ex. sprinklerlock) är:
   På spellinjen och är;
   – inom två klubblängder från greenen och
   – inom två klubblängder från bollen
   Både bollen samt sprinklerlocket måste ligga i ett område klippt till fairwayhöjd eller lägre.
   Det blir ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

Skogsbanan

Pliktområden (Regel 17)
Det röda pliktområdet på höger sida om hål 10, på höger sida om green på hål 15 och bortom green på hål 18 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 • Om en boll ligger i, berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet bortom green på hål 18 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll med ett slags plikt i droppzonen placerad till höger om green. Droppzonen är markerad med vita plattor.
 • Om en boll är i ett mark under arbete, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i mark under arbete och droppzon/-er finns får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmast belägna droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 • Mark under arbete
  • Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller inom ett avstånd från fairway av en klubblängd.
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
 • Oflyttbara tillverkade föremål
  • Alla avståndsmarkeringar i form av ”kvastar” (på den finklippta delen av banan som visar avståndet 100 m resp. 150 m till mitten av green) är oflyttbara hindrande föremål på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
   Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.
  • Spelare får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål (t.ex. sprinklerlock) är:
   På spellinjen och är;
   – inom två klubblängder från greenen och
   – inom två klubblängder från bollen
   Både bollen samt sprinklerlocket måste ligga i ett område klippt till fairwayhöjd eller lägre.
   Det blir ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

Lokal bestämmelse Ängsbanan

Vid spel på hål 4 är det förbjudet att avsiktligt spela bollen över den utanför banan belägna udden till vänster om spelfältet, d v s till vänster om någon av de vita höga stolparna. Avsiktligt brott mot denna lokala bestämmelse bedöms vara farligt spel och medför diskvalifikation. Det är även förbjudet att leta efter eller hämta boll i udden vid de höga vita stolparna.