Juniormedlem 13-21 år

Medlemskap för åldern 13-21 år utan krav på B-aktie med fritt spel alla dagar.
Årsavgift 13-17 år (född 2007-2011) 2 850 kr
Årsavgift 18-21 år (född 2003-2006) 3 250 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av att bli medlem kan du göra det genom att fylla i formulär nedan.

FULLT 2024

Mejla till kansli@igk.se för att ställa dig i kö för medlemskap.


Bokningsrättigheter
Juniormedlem har rätt att boka som fullvärdig medlem. Juniormedlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

Klubbtävlingar
Juniormedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil. Genom att fylla i och skicka denna ansökan har du som sökande/förälder också accepterat klubbens stadgar och regler för ditt barns medlemskap.