Juniormedlem 13-21 år

Medlemskap för åldern 13-21 år utan krav på B-aktie med fritt spel alla dagar.
Årsavgift 13-17 år (född 2007-2011) 2 850 kr
Årsavgift 18-21 år (född 2003-2006) 3 250 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av att bli medlem kan du göra det genom att fylla i formulär nedan.

  Ansökningsformulär

  Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
  JaNej

  *obligatorisk information

   

  Medlemskapet är löpande och medlemmen övergår automatiskt i nästa medlemskategori t.o.m. 29 år.

  Bokningsrättigheter
  Juniormedlem har rätt att boka som fullvärdig medlem. Juniormedlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

  Klubbtävlingar
  Juniormedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

  Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil. Genom att fylla i och skicka denna ansökan har du som sökande/förälder också accepterat klubbens stadgar och regler för ditt barns medlemskap.