Fullvärdigt medlemskap för dig som är 22-29 år gammal. Fritt spel alla dagar. Inget krav på B-aktie. Medlem som är junior övergår automatiskt till Yngre Senior säsongen då denne fyller 22 år samt lämnar kategorin det år man fyller 30.

Fritt spel alla dagar 22-25 år (född 1998-2001) 4 695 kr
Fritt spel alla dagar 26-29 år (född 1994-1997) 5 495 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av att bli medlem kan du göra det genom att fylla i formulär nedan.

  Ansökningsformulär

  Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
  JaNej

  *obligatorisk information

   

  Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil.

  Löpande medlemskap
  Yngre senior medlemskapet är löpande och ska sägas upp senast 15 november året innan för att inte löpa på nästkommande säsong.

  Bokningsrättigheter
  Yngre senior medlem har rätt att boka som fullvärdig medlem. Yngre senior medlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

  Klubbtävlingar
  Yngre senior medlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.