Fullvärdigt medlemskap för dig som är 22-29 år gammal. Fritt spel alla dagar. Inget krav på B-aktie. Medlem som är junior övergår automatiskt till Yngre Senior säsongen då denne fyller 22 år samt lämnar kategorin det år man fyller 30.

Fritt spel alla dagar 4 495 kr/år

Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil.

Löpande medlemskap
Yngre senior medlemskapet är löpande och ska sägas upp senast 15 november året innan för att inte löpa på nästkommande säsong.

Bokningsrättigheter
Yngre senior medlem har rätt att boka som fullvärdig medlem. Yngre senior medlem får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

Klubbtävlingar
Yngre senior medlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

    Ansökningsformulär

    Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
    JaNej

    *obligatorisk information