Medlemskap för ålder upptill 12 år utan krav på B-aktie med fritt spel alla dagar. Årsavgift 1 600 kr/säsong. Medlemskapet är löpande och medlemmen övergår automatiskt i nästa medlemskategori.

Bokningsrättigheter
Yngre Juniormedlem har rätt att boka som fullvärdig medlem och får ta med 3 gäster som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.

Klubbtävlingar
Yngre Juniormedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

Bekräftelse av ansökan sker genom faktura på årsavgiften som skickas till uppgiven/registrerad e-postadress som en PDF-fil. Genom att fylla i och skicka denna ansökan har du som sökande/förälder också accepterat klubbens stadgar och regler för ditt/ditt barns medlemskap.

    Ansökningsformulär

    Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
    JaNej

    *obligatorisk information