Passivt medlemskap beviljas för 1 år i taget och för max 2 år. Giltiga skäl är:

– Graviditet
– Sjukdom (läkarintyg krävs)
– Tillfällig vistelse utomlands

Ansökan skickas till kansliet före XX/XX-XX. Om du är passiv har klubben rätt att nyttja din B-aktie för uthyrning.

Medlem som är passiv med giltigt skäl (enligt ovan) får inte vara aktiv medlem i annan golfklubb under det år den är passiv medlem hos oss.

Passiv medlem äger ej rätt att erhålla hcp-kort eller grönt kort och har således ej rätt att spela golf, vare sig på klubbens banor eller som gäst på annan golfbana.

Passiv utan skäl

Om ej skäl finnes för passivt medlemskap eller att ansökan med giltiga skäl inkommer EFTER 15/11-15, kan nyttjanderätten överlåtas till Ingarö GK och, om denna kan knytas till en Årsmedlem/nyttjare, kan passivt medlemskap beviljas. Om så sker återbetalas betalada avgifter med avdrag för passiv avgift då årsmedlemmen/hyresmannen betalat . Uthyrning sker i kronologisk ordning efter inkommen ansökan.

Innehavare som sökt passivt medlemskap kan själv skaffa hyresman och upprätta uthyrningsavtal med denne. Köordning för ansökan gäller inte om så sker.

    Ansökningsformulär

    Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
    JaNej

    *obligatorisk information