Passiv medlem

Passivt medlemskap för B-aktieägare med giltigt skäl beviljas för 1 år i taget och för max 2 år.

Giltiga skäl är:

– Graviditet
– Sjukdom (läkarintyg krävs)
– Tillfällig vistelse utomlands

Om du är passiv har klubben rätt att nyttja din B-aktie för uthyrning.
Medlem som är passiv med giltigt skäl (enligt ovan) får inte vara aktiv medlem i annan svensk golfklubb under det år den är passiv medlem hos oss.

Hyra ut spelrätten och vara passiv medlem

Om skäl (enligt ovan) inte finns för passivt medlemskap kan nyttjanderätten överlåtas till annan person. Innehavare av B-aktie kan själv skaffa hyresman och upprätta uthyrningsavtal med denne. Den som hyr B-aktien/rätten att spela erlägger då årsavgift till klubben för Årsmedlem. Ägaren till B-aktien erlägger årsavgift för passiv medlem.
Om klubben har intressenter som vill hyra en spelrätt kan vi eventuellt hjälpa till med kontakt för uthyrning.

Information och kontakt
För information och kontakt maila kansli@igk.se.