Passiv medlem

Passivt medlemskap för B-aktieägare med giltigt skäl beviljas för 1 år i taget och för max 2 år.

Giltiga skäl är:

– Graviditet
– Sjukdom (läkarintyg krävs)
– Tillfällig vistelse utomlands

Om du är passiv har klubben rätt att nyttja din B-aktie för uthyrning.

Information och kontakt
För information och kontakt maila kansli@igk.se.