Passivt medlemskap för B-aktieägare med giltigt skäl beviljas för 1 år i taget och för max 2 år.

Giltiga skäl är:

– Graviditet
– Sjukdom (läkarintyg krävs)
– Tillfällig vistelse utomlands

Ansökan skickas till kansliet senast 31 mars inför ny säsong. Om du är passiv har klubben rätt att nyttja din B-aktie för uthyrning.
Medlem som är passiv med giltigt skäl (enligt ovan) får inte vara aktiv medlem i annan svensk golfklubb under det år den är passiv medlem hos oss.
Passiv medlem äger ej rätt att erhålla hcp-kort eller grönt kort och har således ej rätt att spela golf, vare sig på klubbens banor eller som gäst på annan golfbana.

Passiv medlemskap för B-aktieägare utan skäl

Om skäl (enligt ovan) inte finns för passivt medlemskap kan nyttjanderätten överlåtas till annan person. Innehavare av B-aktie som sökt passivt medlemskap kan själv skaffa hyresman och upprätta uthyrningsavtal med denne. Den som hyr B-aktien/rätten att spela erlägger då årsavgift till klubben för Årsmedlem.
Om klubben har intressenter som vill hyra en spelrätt kan vi eventuellt hjälpa till med kontakt för uthyrning.


Information och kontakt

För information och kontakt maila kansli@igk.se.