B-aktieägarskap

Detta är grundformen för medlemskap hos Ingarö golfklubb. I dagsläget finns ca. 1 350 st B-aktier utfärdade till medlemmar, av maximalt 2 000. B-aktierna kan endast innehas av fysik person och är överlåtbara på marknaden.

Fritt spel alla dagar 8 345 kr /år
Fritt spel helg- och aftonfria vardagar 6 545 kr /år  (Kö)

Klubben fakturerar köparen årsavgift (medlems- och spelavgift) samt inträdesavgift vid köp av B-aktie och inträde i klubben om ansökan/köp genomförs innan årsfakturorna är utfärdade. Om Årsavgiften redan är fakturerad är det upp till säljaren att ta in denna avgift från den nya medlemmen. Klubben fakturerar då inte den nya medlemmen årsavgiften. B-aktiemedlemmen spelar sedan obegränsat. Särskilda regler gäller för vardagsmedlemskap med B-aktie. Aktiebrev för B-aktie utfärdas ej och aktien förs i aktiebok. Intyg om innehav av B-aktie kan utfärdas efter önskemål. Innehav av B-aktie medför skyldighet att erlägga full årsavgift.

B-aktie är överlåtbar på marknaden. Vid köp och försäljning rekommenderas annonsering på www.golf.se under Köp och sälj eller på www.blocket.se. Annons kan även sättas upp på klubbens anslagstavla.

Förutom möjligheten att förvärva en B-aktie på den öppna marknaden, t ex via www.golf.se eller www.blocket.se finns det B-aktier att köpa på kansliet. Kontakta oss på tel 08-545 556 60 eller maila kansli@igk.se så hjälper vi Dig!

Regler för Vardagsmedlemskap

Vardagsmedlemskap med spelrätt/B-aktie ger rätt till fritt spel helgfria och aftonfria vardagar på båda banorna. Ansökan för byte av medlemskategori skall vara inlämnad till kansliet senast 15 november för att gälla fr.o.m. nästkommande säsong. Vardagsmedlemskapet gäller tills annan medlemsform söks.

Enligt årsmötesbeslut får klubben ha  10 % av antalet aktieinnehavare som vardagsmedlemmar. Intag sker i köordning. Endast B-aktie innehavare fullvärdig kan stå i kö.

    Ansökningsformulär

    Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
    JaNej

    *obligatorisk information