Årsmedlem

Medlemskapet avtalas årligen, är giltigt t.o.m. 31/12 innevarande säsong och är knutet till spelrätten för en B-aktie som ”hyrs” ut (dvs att aktieägaren inte spelar under året).

Spel alla dagar 9 645 kr
Spel vardagar 7 845 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av årsmedlemskap kan du göra det genom att fylla i formulär nedan. Ange om det avser spel alla dager eller spel vardagar.

  Ansökningsformulär

  Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
  JaNej

  *obligatorisk information

   

  Regler för Årsmedlemskap

  Allmänt
  Medlem med B-aktie som ej önskar vara aktiv kan överlåta spelrätten till annan person som då är Årsmedlem. Ägaren till B-aktien erlägger årsavgift för passiv medlem.
  Ägare till B-aktie kan anmäla till kansliet att man önskar ”hyra ut” spelrätten. Kansliet kan då koppla ihop det med en person som önskar vara Årsmedlem, i det fall det finns intressent.

  Medlemskategori
  Innehavaren av B-aktie, övergår till fullt betalande medlem efter avtalsperiodens slut. 

  Genom att fylla i ansökan har du tagit del av bestämmelserna för Årsmedlem med hyrd B-aktie samt klubbens stadgar.