God Jul & Gott Nytt År

EN GOLFUPPLEVELSE FÖR ALLA

Säsongen 2023 har varit mycket innehållsrik. Efter arbete med planering under årets första månader startade säsongen med öppning av driving rangen 13 april. Ängsbanan öppnades 28 april och Skogsbanan öppnades 5 maj.

Tävlingar och aktiviteter
Vi har ett fortsatt stort intresse att delta i våra tävlingar och aktiviteter. Grand Opening/Krögargolfen i maj, Klubbens dag i juli, Grand Final i september och Krögargolfen i oktober utgör en ”röd tråd” i vårt klubbliv, där vi träffas, spelar golf, äter gott och umgås.
En tävlingstour tillsammans med våra grannklubbar såg dagens ljus 2023 där en tävling genomfördes på varje klubb, Fågelbro, Nacka, Ingarö, Saltsjöbaden och Wermdö.
Klubbmästare 2023 blev Anna-Karin Sallander och Jonas Olsson.

Medlemsundersökning
Genomförd medlemsundersökning visar att vi har en välmående klubb, där medlemmarna är nöjda med verksamhet och anläggning. Vår övergripande ambassadörspoäng (s.k. NPS) för klubben är 49, vilket kan jämföras med 36 säsongen 2022 samt genomsnitt för Stockholm 2023 som är 39. Att mäta medlemmarnas nöjdhet är viktigt för att se om våra aktiviteter och åtgärder leder oss mot våra mål. Klicka här för att se omdömen 2023 jämfört med 2022.

Spel på våra banor
Det spelades ca 55.000 ronder på våra banor under året att jämföra med ca 50.000 ronder 2022. Medlemmarna svarade för ca 77% av spelet, där varje aktiv medlem i genomsnitt spelade ca 19,6 ronder i år jämfört med ca 17,9 ronder 2022.

Shop, driving range och reception
Under året har vi drivit shop, driving range och reception i egen regi. Det har fungerat väldigt bra och vi tittar nu på hur vi kan ”finjustera” delar i konceptet för att ytterligare förbättra service och upplevelse. Bland annat bygger vi tre målgreener på driving rangen under vintern, vilket kommer att vara klart till säsongen 2024.

Klubbhusmiljön
Inför säsongen renoverade vi valda delar i klubbhuset för ökad service och trivsel. Vi byggde en ny disk i shop/reception, vi ersatte det gamla kommittérummet med en ny ”pub-miljö”, vi såg över miljön i matsalen och vi förbättrade intrycket i entrén.

Kiosk, toaletter och dricksvatten på Skogsbanan
I augusti invigde vi vår nya kiosk på Skogsbanan. Att nu ha tillgång till fräscha toaletter och dricksvatten ute på banan betyder väldigt mycket. Vi ser också stora möjligheter att förbättra service och upplevelse i kiosken nu när vi har bra faciliteter.

Masterplan för Skogsbanan och övningsområden
Extra årsmöte 16 oktober beslutade om Masterplan för Skogsbanan och våra övningsområden. Planen är framtagen tillsammans med banarkitekt Pierre Fulke och kommer att vara vår ledstjärna i utvecklingen av Skogsbanan och övningsområden de kommande 4-5 åren. Klicka här för att se Masterplan.

Ändrade stadgar
Extra årsmöte 28 november beslutade om ändrade stadgar för klubben. Dessa bygger på nya mallstadgar för golfklubb framtagna av Svenska Golfförbundet. Klicka här för att ta del av våra stadgar.

Tack till alla medarbetare
Vi tackar våra anställda medarbetare, våra entreprenörer, våra golfvärdar och våra kommittéer för ett fantastiskt jobb 2023, där vi tillsammans har bidragit till att göra Ingarö Golfklubb ännu bättre.

GEMENSKAP, ENGAGEMANG, KVALITET

Vi önskar er en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År

Ingarö 2023-12-20

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
Bo Emanuelsson, Ordförande