Utveckling Skogsbanan och övningsområden 2024-2027

Beslut om Masterplan för Skogsbanan

Extra årsmöte 16/10 beslutade med stor majoritet att fastställa Masterplan för Skogsbanan & övningsområden.

Skogsbanan har senaste åren blivit alltmer populär bland såväl medlemmar som gäster. Detta är en effekt av framgångsrik utveckling samt en god kvalitet på spelytor.

Återgången till ursprunglig bansträckning 2023 samt vår nya servicepunkt med toaletter, dricksvatten och kiosk mellan hål 9 och 10 har mottagits mycket väl av alla golfare.

Vi ser nu fram mot att tillsammans med Pierre Fulke göra Skogsbanan till något alldeles unikt, som vi i framtiden kommer att vara än mer stolta över!

Dessutom beslutade mötet att

  • Ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med Masterplan för Ängsbanan.
  • Ge styrelsen i uppdrag att titta på möjligheten att sälja mark för bostäder.

234 medlemmar deltog vid det extra årsmötet 16/10.

Vid frågor kontakta Klubbchef/VD Pelle Sättare på pelle.sattare@igk.se.