Medlems- & gästundersökning 2023

Nedan ser du omdömen i medlems- & gästundersökning 2023 där siffran inom parentes avser 2022. Att se vad medlemmar och gäster tycker om verksamhet och anläggning är viktigt för att se huruvida våra aktiviteter och åtgärder leder oss mot våra mål.


Medlemsundersökning

NPS, 49 (36) *

Bana, 75 (73)
Klubbliv, 71 (68)
Ledning & kommunikation, 78 (71)
Service & upplevelse, 81 (77)
Tillgång till starttider, 67 (67)
Speltempo, 67 (66)
Träningsområden, 71 (66)
Shop, 70 (73)
Medlemskap & avgifter, 74 (71)
Restaurang, 74 (73)
Kiosk, 53 (55)
Träning, 78 (76)


Gästundersökning

NPS, 32 (30) *

Bana, 80 (80)
Service & upplevelse, 82 (81)
Greenfeepris, 75 (74)
Restaurang, 80 (77)
Kiosk, 63 (63)


* NPS

Svar på frågan ”hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ingarö Golfklubb till vänner, släkt & kollegor”
Svar sker på en skala 0-10
0-6 betraktas som negativa
7-8 betraktas som neutrala
9-10 betraktas som ambassadörer
NPS = den procentuella andelen som har svarat 9-10 minus den procentuella andelen som har svarat 0-6
NPS kan ligga mellan -100 (om alla svarar 0-6) och 100 (om alla svarar 9-10)


Omdömen serviceområden

När det gäller omdömen för serviceområden är dessa genomsnitt för ett antal underliggande frågor. 
Svar sker på en skala 1-10
Värdet omvandlas sedan till en skala på 11-99 (utan decimaler)