Medlemsundersökning skickas ut 23/8

23/8 kommer hälften av klubbens medlemmar få årets medlemsundersökning från Players 1st via mejl.
Observera att den kan hamna i skräpkorgen.

För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tid att svara. Detta är ett bra sätt att erhålla information om hur medlemmarna ser på verksamhet och anläggning. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet.

  • Undersökningen skickas ut till medlemmar som är 19 år och äldre.
  • Undersökningen skickas ut via mejl vid två tillfällen under säsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.
  • Om du erhöll undersökningen i juni får du den inte nu i augusti.