Avstånd till flaggor på driving rangen

Avstånd på driving rangen

Röd – 60 meter (70 meter)
Gul – 65 meter (75 meter)
Blå – 100 meter (120 meter)
Vit – 120 meter (145 meter)
Svart/vit – 185 meter (215 meter)

Måtten är tagna från matta som ligger närmast bollautomaten.

Mått inom parentes är uppskattade mått där hänsyn har tagits till att man slår med rangebollar och att det är uppför.