Tack för en fin start på säsongen 2024!

Vi vill tacka alla medlemmar för en fantastisk start på golfsäsongen 2024. Efter kallt väder i april vände det och blev närmast högsommar stora delar av maj. Intresset för golf har varit mycket stort i hela landet och även hos oss på Ingarö Golfklubb. Antal spelade ronder i maj har hos oss ökat med ca 23% jämfört med 2023. Motsvarande siffra i Stockholm är en ökning med ca 17%.

Banorna är vårt guld
Den mest självklara delen i en attraktiv golfupplevelse är bra banor. Vi arbetar med att ständigt förbättra banorna, där vi kan erbjuda en fin golfupplevelse för alla golfspelare. I detta ligger att ha ett team med kompetenta medarbetare samt resurser för material och maskiner som krävs för den löpande skötseln. Beslut i oktober 2023 avseende masterplan för Skogsbanan och övningsområden ger oss positiv energi, där vi tillsammans med banarkitekt Pierre Fulke långsiktigt stärker varumärket Ingarö Golfklubb.

Mycket spel på banorna, möjligheter och utmaningar
Att det spelas mycket golf är ett kvitto på att golfen är attraktiv för många, vilket ger oss och andra klubbar goda möjligheter att driva en bra verksamhet parallellt med att vi kan utveckla anläggningen. Det ställer samtidigt stora krav på organisationen, där vi ska få allt att fungera så bra som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa värdet i spelupplevelsen. På helgerna har vi golfvärdar som arbetar 07.00-16.00. Golfvärdarnas uppgift är i första hand att agera med ett gott värdskap för att öka trivseln för alla som spelar. Utöver detta arbetar golfvärdarna med att identifiera och lösa ”problem” som uppstår på banorna, där vissa bollar/grupper spelar snabbare/långsammare än andra.

Utveckla och förbättra med identifierat nuläge
Nytt för 2024 är att vi mäter faktiska rondtider på helgerna för att skapa oss ett nuläge avseende speltempo på våra banor. Detta gör vi för bollar/grupper som når 18:e green ca kl. 16.00. När vi har ett nuläge kan vi sedan sätta upp mål för vad vi vill uppnå och därefter vidta åtgärder för att uppnå dessa. Under perioden 4/5-10/6 har den genomsnittliga rondtiden på helger varit 4 timmar och 19 minuter på Ängsbanan samt 4 timmar och 23 minuter på Skogsbanan.

Många vill bli medlemmar och spela golf
Det ökade intresset för golfspel har medfört att väldigt många vill bli medlemmar hos oss och i andra klubbar. För att värna medlemmarnas tillgänglighet satte vi i början av maj stopp för intag av medlemmar som kan spela alla dagar i veckan. Frågan om hur många medlemmar vi ska vara och hur balansen ska se ut mellan medlemmars spel och gäster spel kommer att diskuteras i styrelsen under året. Ett förslag till hur vi ska hantera detta 2025 och framåt kommer att presenteras vid klubbens höstmöte i november.

Utveckling av anläggningen 2024
Under vintern/våren byggde vi tre målgreener på driving rangen, där man nu kan träna på slag mot dessa. Med begränsade ytor för träning av pitchslag är det viktigt att denna träning kan ske även på driving rangen. Vi har under våren renoverat kiosken på Ängsbanan, där vi samtidigt har byggt två toaletter med separat entré. Utöver ovanstående har vi asfalterat ett antal gångvägar på banorna samt genomfört ett omfattande arbete med att höja kvaliteten på fairways på Ängsbanan. Allt vi gör kopplar vi till våra övergripande mål för att medlemmar och gäster ska få en så bra upplevelse som möjligt vid sitt besök på klubben.

Träningsverksamhet för medlemmarna
Nytt för den här säsongen är Träningskortet, där 100 medlemmar deltar och får tillgång till ca 150 träningspass under året. Detta är ett led i att bredda träningsverksamheten så att fler medlemmar känner glädjen i att utveckla sitt spel. Utöver detta erbjuder vi även individuella lektioner, gruppträning och utprovning av klubbor, s.k. custom fitting. För nya golfare erbjuder vi nybörjarkurser för att erhålla den kunskap som krävs för att själv eller tillsammans med vänner fortsatt att träna på egen hand för att ”bli golfare”.

Tävlingar och aktiviteter
För att medlemmarna ska trivas på klubben genomför vi olika typer av tävlingar och aktiviteter. En viktig del är trivsel och social samvaro, varför vi försöker att balansera och varva mer traditionella tävlingar med aktiviteter som har fokus på värden även utanför själva spelet. Våra kommittéer och vår personal genomför våra tävlingar och tittar tillsammans på hur allt fungerar för att kunna utveckla oss vidare framöver.

Restaurangen – klubblivets hjärta
Att ha en väl fungerande restaurang där vi kan umgås och äta gott är mycket viktigt för klubblivet. För att göra restaurangen till en naturlig del i vår golfupplevelse kopplar vi ihop flera golfaktiviteter med matupplevelser.  Det medför att vi träffas i stora och små grupperingar, där vi alla får ha kul tillsammans på klubben. Restaurangen serverar/erbjuder dagens lunch, à la carte, pizza och catering. Du kan också lägga din privata fest hos oss på klubben.

Juniorverksamhet
Vi har ett mycket stort engagemang i vår juniorverksamhet, där juniorkommittén arbetar för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att spela golf på sina villkor. Våra träningsgrupper är fulla och vi ser närmast fram mot två sommarläger med barn veckan före och veckan efter midsommar. Att ha en bred ungdomsverksamhet stärker klubben, då vi attraherar hela familjerna till golfen. Vi blir också långsiktigt relevanta i samhället om vi driver en verksamhet med sunda värderingar, där barn och ungdomar får leka och trivas tillsammans med våra ledare.

Masterplan för Skogsbanan och övningsområden
Hösten 2024 startar arbetet tillsammans med Pierre Fulke, där vi i första läget ska utveckla våra övningsområden, samtidigt som vi arbetar in designkoncept för Skogsbanan. Exakt hur den första fasen av genomförande kommer att se ut beslutas av styrelsen i slutet av juni. Efter det kommer vi att presentera planerna på hemsidan, så att alla medlemmar kan ta del av dem.

Har du frågor eller funderingar
Om du har några frågor eller funderingar gällande verksamhet och anläggning är du alltid välkommen att höra av dig. Antingen tar vi det när vi ses på klubben eller genom att du skickar ett mejl.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

2024-06-13
Pelle Sättare

Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se