Masterplan Ingarö Golfklubb

Vad vi vill utveckla och förbättra

Golfupplevelsen

 • I strävan mot vår vision, En golfupplevelse för alla är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar banor och övningsområden för att attrahera såväl motionärer som tävlingsspelare i alla åldrar.

Säkerheten vid spel och träning

 • För att vi alla ska trivas på banor och övningsområden är det viktigt att vi har en så god säkerhet som möjligt.

Vattenförsörjning

 • Tillgång till vatten är en förutsättning för att kunna hålla banor och övningsområden i bra skick. Detta i kombination med dränering skapar förutsättningar för kvalitativa spelytor över tid.

Ekonomiska förutsättningar

Styrelsens utgångspunkt är att finansiering av investeringar ska ske utan att extra avgifter tas ut av medlemmarna.


Varför en masterplan?

 • Det är viktigt att alla beslut avseende investeringar och utveckling följer en ”röd tråd”.
 • Den leder oss mot vårt övergripande mål – Attraktiv golfanläggning.
 • En namnkunnig golfbanearkitekt, Pierre Fulke Design tillför värdefull kompetens för att utveckla anläggningen över tid.

Hur ett genomförande kan se ut

FAS 1 – 2024-2027

 • Skogsbanan
 • Övningsområden inkl. driving range

Finansiering – Befintliga medel.
I finansplan som presenterades vid årsmöte i april 2023 föreslog styrelsen investeringar på 14 miljoner kr i banorna 2023-2026.

Liten inverkan på spel under projekttid.

FAS 2

 • Ängsbanan

Finansiering – Försäljning av mark.

9 hål i taget för att ge god möjlighet till spel under projekttid.

FAS 2 är beroende av finansiering varför tid för genomförande inte kan anges i nuläget. Ett genomförande skulle kunna starta tidigast 2028.


Vattenförsörjning

Fråga gällande vattenförsörjning kommer att finnas med från 2024.


Länkar till material


Frågor & tankar

Du mejlar dina frågor & tankar till masterplan@igk.se.


Informationsmöten 19/6 och 24/8

Ca 125 medlemmar deltog vid informationsmöte 19/6.
Ca 85 medlemmar deltog vid informationsmöte 24/8.
Dessutom har medlemmar kunnat mejla tankar och synpunkter till masterplan@igk.se.

Vi har erhållit värdefulla tankar och synpunkter vid informationsmöten samt via mejl. Dessa har arbetats in i materialet.


Extra årsmöte 16/10

 • Måndag 16/10 kl. 19.00 kommer vi att hålla ett extra årsmöte för att besluta om masterplan.
 • Handlingar inför det extra årsmötet kommer att finnas tillgängliga från onsdag 4/10. De kommer också att skickas ut till medlemmarna via mejl.

Handlingar från årsmöten

Handlingar från årsmöten 2023 och 2022 hittar du genom att klicka här.


Ingarö 2023-08-28
Styrelsen