Information från Ordförande & Klubbchef/VD

Aktiviteter på klubben

Det är roligt att våra breda, sociala events som Grand Opening, Krögargolfen och Klubbens dag har blivit fulltecknade. Att medlemmar träffas under trevliga former såväl på golfbanan som i restaurangen betyder mycket för klubbkänslan.
Klubbmästare damer blev Anna-Karin Sallander och klubbmästare herrar blev Jonas Olsson.
Vi har under säsongen stått värd för Slaget om Stockholm som är en deltävling i en juniortour, vilken är en ny satsning från Stockholms Golfdistriktsförbund. Dessutom har vi stått värd för Golfens SM-vecka och SM Klubblag division 2 herrar. Lördag 16 september tar vi emot Svenska Juniortouren divison 2 på Skogsbanan.

Spel på banorna

Under perioden maj-juli har det spelats 32.399 ronder på våra två banor att jämföra med 28.575 ronder 2022. Det är en ökning med ca 13%. Andelen medlemsronder är 78,6% 2023 och var 79,9% 2022. Att det spelas mycket golf på banorna är ett gott tecken på att intresset är stort.
Fördelningen av ronder/spel på banorna har under 2023 varit 43,8% på Skogsbanan och 56,2% på Ängsbanan. Motsvarande siffror 2022 var 40,2% på Skogsbanan och 59,8% på Ängsbanan. Att det är fler ronder som spelas på Ängsbanan beror delvis på att det där finns möjlighet att spela 9 hål sen eftermiddag och kväll.

Medlems- & gästundersökningar

Vi ser en positiv utveckling på flera områden i våra medlems- & gästundersökningar. För oss är det viktigt att erhålla den breda bilden av medlemmars och gästers upplevelse av verksamhet och anläggning för att kunna bedöma hur väl våra beslutade aktiviteter och insatser leder oss mot våra övergripande mål. När andra delen av medlemsundersökningen har genomförts i månadsskiftet augusti/september kommer vi att skicka ut en sammanställning av utfall 2023 avseende såväl medlemsundersökningen som gästundersökningen.

Banor

Vi är väldigt glada över att Skogsbanan och Ängsbanan även 2023 har hållit god kvalitet från säsongsstart. Med mycket spel ställs stora krav på vårt team med banarbetare, dels är utrymmet för skötsel begränsat, dels ökar slitaget på alla spelytor. Vi gör naturligtvis allt vi kan för ett erbjuda en så bra upplevelse som möjligt för medlemmar och gäster.
Vi arbetar vidare med masterplan tillsammans med Pierre Fulke Design, där vi har ett nytt informationsmöte 24/8. Vi kommer att väga samman all information för att sedan bjuda in medlemmarna till ett extra medlemsmöte i oktober som har att besluta om riktningen för framtida utveckling av banor och övningsområden.

Klubbhus

Inför säsongen genomförde vi förändringar i klubbhuset, där vi byggde om receptionsdisken och ”öppnade upp” in mot restaurangen. Dessutom skapade vi en ny yta mellan entrén och restaurangen där man kan slå sig ner med något att dricka eller äta samtidigt som man tittar på TV. Vi har fått många positiva kommentarer från medlemmar och gäster avseende förändringarna. Kommande vinter går vi vidare med arbetet, där vi bl.a. ska få det lite mer ombonat i entrén.

Kiosker

Upplevelsen i våra kiosker levde inte upp till den nivå som vi önskar under inledningen av säsongen. I juli tog vi, tillsammans med vår krögare ett grepp om frågan där vi bl.a. beslutade om utökade tider för bemanning. Vi ser en tydlig förbättring i vår gästundersökning efter att vi genomförde åtgärderna.
Vi är väldigt glada över att öppna vår nya kiosk på Skogsbanan lördag 19/8. Det känns mycket bra att erbjuda en bättre upplevelse i kiosken samtidigt som vi nu har vattentoaletter och möjlighet att fylla på dricksvatten ute på banan.

Organisation & verksamhet

Vårt team på banorna ansvarar för skötsel och underhåll av banor, övningsområden och övriga kringliggande områden. Utöver detta sköter de städning i klubbhus, underhåll av våra byggnader samt plockning av bollar på driving rangen.

Vårt team i restaurangen levererar allt från en kopp kaffe till 3-rätters middagar. Måndag – fredag serverar vi dagens lunch och från 14.00 vardagar samt från 11.00 lördag – söndag erbjuder vi à la carte och pizza. Dessutom sköter restaurangen våra två kiosker på banorna.

Vårt tränarteam arbetar med kurser, lektioner och juniorverksamhet. Intresset är stort och vi lägger succesivt ut nya aktiviteter för medlemmarna. Dessutom genomför vi nybörjarkurser för personer som vill ta Grönt kort och börja spela golf.

I reception/shop arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra bemötande och en hög servicenivå för medlemmar och gäster. Vi utvärderar nu säsongen 2023 och kommer att utveckla upplevelsen i shoppen till 2024. Receptionen har nu också blivit en naturlig plats för incheckning till många av våra tävlingsaktiviteter.

Våra kommittéer arrangerar tävlingar och andra aktiviteter för medlemmarna, vilket är mycket värdefullt för klubben. Engagerade medlemmar leder till att fler ser vår verksamhet och vill vara en del av densamma.

Våra golfvärdar arbetar på banorna främst på helger, men även vissa tider på vardagar. I år har vi också börjat med att vara till hands vissa kvällar 18.00-20.00 för att bidra till att spelet flyter på och att alla trivs på banorna.

Ekonomi

Till följd av fortsatt stort intresse med mycket spel och aktivitet på klubben är ekonomin i god balans, där intäkter från bl.a. greenfee och företag är bättre än budget. Övertagande av driving range och shop har visat sig tillföra en större resultatförbättring än de ca +300 KSEK som vi budgeterade.
I aktuell prognos ser resultatet för 2023 väsentligt bättre ut än budget.

Vi ser fram mot en fortsatt fin golfsäsong!

Ingarö 2023-08-18

Bo Emanuelsson, Ordförande
Pelle Sättare, Klubbchef/VD