Banskötsel fortsätter på Skogsbanan

Vår banpersonal har i två dagar arbetat intensivt med att vårda vår fina Ängsbana. Alla greener har vi vertikalskurit, pipluftat 13 mm, dressat, manglat, stödsått och gödslat. Alla tees är också dressade och gödslade. Blötare fairways har också blivit dressade.

Banan är öppen för spel men viss läkning av greener återstår. Till helgen tror vi att det kommer vara bra rull på greenerna igen. Nästa vecka är det dags för Craig och hans personal att ta sig an Skogsbanan på samma sätt. Då stänger vi för spel tisdag-onsdag (28-29 september).