Resultat från medlemsundersökning

Tack till alla er som besvarade medlemsundersökningen, vilket gjordes av hela 40% av medlemsbasen. Resultatet har ökat ordentligt och det är det bästa totalresultatet för klubben under alla år som vi har genomfört mätningen. Det som framförallt sticker ut som positivt är den ökade generella nöjdheten hos er medlemmar med hur klubben drivs. Åt andra hållet är det framförallt speltempo på helger samt tillgång till övningsområden där vi tappat viss nöjdhet från er.

2020 var ett exceptionellt år på många sätt. Det hårda tryck som vi upplevde med ca 100% ökat spel jämfört med 2019 har såklart satt sina spår vad gäller tillgänglighet och speltempo. Vi upplever dock att vi har kunnat erbjuda en ok tillgänglighet i jämförelse med många andra golfklubbar. Dock kommer självklart denna fråga att var väldigt högt prioriterad under 2021. Medlemsundersökningen kan ni ta del av i sin helhet i bifogad fil.

Medlemsundersökning 2020