Information Klubbchef/VD

”Det vi är idag är ett resultat av det som vi gjorde igår”

Ingarö Golfklubb i framtiden
Flera framgångsrika satsningar genom åren har gjort att Ingarö Golfklubb idag är en attraktiv plats för golf, gemenskap och matupplevelser.
För att klubben ska vara ett naturligt val för golfspelare i Stockholm även om 10-15 år ser vi ett behov av kontinuerlig utveckling för att säkerställa och öka värdet i golfupplevelsen. Tillsammans med en av Sveriges bästa golfbanearkitekter, Pierre Fulke tittar vi nu på hur vi sätter en plan för långsiktig utveckling.

Vi har en bra ekonomi med pengar i kassan
Vi har pengar som vi kommer att använda för att utveckla banorna de kommande åren. Vi ska inte låna pengar eller ta ut extra avgifter av medlemmarna.

Utveckling i kontrollerad takt
Vi föreslår att fastställa Masterplan för Skogsbanan och övningsområden. Arbeten är möjliga att genomföra under fyra år utan att påverka spelet i någon större utsträckning.

Det som utvecklas enligt Masterplanen är:

  • Helhetsupplevelsen enligt designkoncept.
  • Förbättrade övningsområden i anslutning till klubbhuset.
  • Förbättring av områden/mark runt greener.
  • Fler alternativa tees, bland annat en främre tee framför nuvarande tee 4.
  • Justering av greenplacering på hål 4, hål 8, hål 9, hål 10 och hål 12.
  • Nya tees på hål 14 med gångväg som gör att man passerar toaletter, dricksvatten och kiosk även mellan hål 13 och 14.

FÖRSLAG – Designkoncept Skogsbanan (2023-10-03)
FÖRSLAG – Sträckning Skogsbanan samt övningsområden (2023-10-03)

Pierre Fulke Design
Besök gärna Pierre Fulkes hemsida genom att klicka här för att se hur han arbetar samt vilka klubbar han har hjälpt genom åren.

Säkerhet
Frågan gällande säkerhet måste alltid finnas på agendan oavsett om den vävs in i en större, långsiktig plan eller om det krävs snabba insatser.

Vattenförsörjning
En inventering avseende tillgång till vatten genomförs för att se eventuellt behov av större vattenmagasin i form av dammar.

Jobba vidare med plan för Ängsbanan
Vi föreslår att styrelsen arbetar vidare med Masterplan för Ängsbanan. En plan för Ängsbanan kan presenteras vid senare årsmöte.

Titta på möjlighet att sälja mark
Vi föreslår att styrelsen tittar på möjligheten att sälja mark för bostäder. Om det blir aktuellt i framtiden tar det tid att genomföra planarbete mm. Därför bör vi se om möjligheten finns eller ej.

Extra årsmöte måndag 16/10
Kom till extra årsmöte måndag 16/10 för att vara delaktig i klubbens framtida utveckling.

  • Du anmäler dig till mötet genom att klicka här.
  • Kallelse och handlingar till extra årsmöte hittar du genom att klicka här.

Ingarö 2023-10-09

Bästa hälsningar
Pelle Sättare

Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se