Medlemsinfo

När du är ute och spelar är det viktigt att du håller rygg på framvarande boll så att speltempot flyter på som det ska ute på banan.

Då det ibland sker att man måste leta lite boll eller vänta på framförvarande boll så är det oerhört viktigt att markera med en bag ute på fairway för att bakomvarande boll inte ska slå och ni riskerar att bli träffade. Detta gäller framförallt på dolda hål.