Våra kiosker

Vad vi gör nu direkt
Vi erhåller många tankar och synpunkter avseende service i våra kiosker på banorna. Mot bakgrund av det tar vi nu ett gemensamt krafttag, där vi bl.a. bemannar båda kioskerna alla dagar i veckan 09.00-18.00 under semesterperioden (fram till 20 augusti).

Kampanj i juli – Fritt kaffe i kioskerna
Under juli har vi en kampanj på scorekortets voucher, där spelare erhåller fritt kaffe i kiosken om han/hon samtidigt köper något annat. För att ta del av erbjudandet måste vouchern lämnas till personalen i kiosken.

Hur vi jobbar framåt
Vidare kommer vi nu att sätta oss ner tillsammans för att titta på vilken service vi ska erbjuda på kort och lång sikt i våra kiosker. När många andra delar på anläggningen och klubben förbättras måste även upplevelsen i våra kiosker ”hänga med” i den positiva utvecklingen. Vi tittar nu på lösningar, vilka skapar ett hållbart sätt att driva våra kiosker samtidigt som medlemmar och gäster är nöjda med service och utbud.

Nya kiosken på Skogsbanan
Vår nya kiosk på Skogsbanan har tagit längre tid än planerat att färdigställa, vilket beror på tillståndsgivning, logistik med entreprenörer samt att projektet är relativt omfattande. Nu har vi el på plats, brunn för vatten är borrad och avloppsanläggning är installerad. Allt ska kommande veckor kopplas ihop för att driftsättas parallellt med att de sista delarna invändigt och utvändigt färdigställs. En öppning ser ut att ligga ca 3-4 veckor framåt i tiden.

Kiosken på Ängsbanan
Under hösten/vintern kommer vi att se över kiosken på Ängsbanan för att skapa bättre förutsättningar för hög servicenivå även i den kiosken från säsongen 2024.

Din feedback
Du är välkommen att hjälpa oss med dina tankar om hur vi ska utveckla service i kioskerna framåt. Kontakta oss på nedanstående mejladresser.

Ingarö 2023-07-12

Pelle Sättare, Klubbchef
pelle.sattare@igk.se

Patricia Fäldt Fedko, Krögare
restaurang@igk.se