Sedan december 2020 har styrelsen och den operationella ledningen arbetat för att ta fram en vision, värdegrund och övergripande mål för Ingarö Golfklubb.

Visionen, som ska visa vägen framåt för klubben, sträcker sig fram till 2028. Med hjälp av värdegrundbegrepp (gemenskap, engagemang och kvalité) samt övergripande mål (attraktiv golfanläggning, hög service och tydlig kommunikation) har klubben landat i en vision som lyder: ”En golfupplevelse för alla”.

Se ordförande Bo Emanuelssons presentation kring visionsarbetet i klippet nedan.

Reflektion från en medlem med avstamp i visionen ”En golfupplevelse för alla”.