Utveckling av banor & övningsområden

Tillsammans med Pierre Fulke och Pierre Fulke Design AB tar vi fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden på klubben. Pierre är en av de främsta golfbanearkitekterna i landet som bl.a. har ritat banorna på Visby Golfklubb (rankad som #1 i Sverige) och Kristianstad Golfklubb (rankad som #3 i Sverige).

Arbetet startar med att identifiera och analysera nuläget för att sedan komma vidare med förslag om hur vi kan förbättra golfupplevelsen för medlemmar & gäster.

Några grundförutsättningar där vi befinner oss i arbetet idag.

  • Ängsbanan behålls som en 18-hålsbana, där mindre justeringar genomförs för att förbättra spelupplevelse och säkerhet.
  • Skogsbanan utvecklas till vårt ”flaggskepp” som en unik golfupplevelse i vår fina skärgårdsmiljö.
  • Driving rangen behålls där den ligger idag och utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för träning.
  • Övningsområden utvecklas där vi hittar utrymme för det.

Årsmötet 2022 beslutade om att Skogsbanan 2023 spelas med sin ursprungliga bansträckning, se nedan.

Hål 1 = nuvarande hål 1
Hål 2 = nuvarande hål 2
Hål 3 = nuvarande hål 17
Hål 4 = nuvarande hål 18
Hål 5 = nuvarande hål 16
Hål 6 = nuvarande hål 3
Hål 7 = nuvarande hål 4
Hål 8 = nuvarande hål 5
Hål 9 = nuvarande hål 6

Hål 10 = nuvarande hål 7
Hål 11 = nuvarande hål 8
Hål 12 = nuvarande hål 9
Hål 13 = nuvarande hål 10
Hål 14 = nuvarande hål 11
Hål 15 = nuvarande hål 12
Hål 16 = nuvarande hål 13
Hål 17 = nuvarande hål 14
Hål 18 = nuvarande hål 15

Bansträckning Skogsbanan 2023 (pdf)

I samband med förändring av bansträckning kommer vi att se över faciliteter som kiosk och toaletter på Skogsbanan.

Vid frågor om banorna och våra planer för utveckling är du välkommen att kontakta oss.

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se

Craig Koch, Banchef
greenkeeper@igk.se