Konceptuell masterplan för banor och övningsområden

Vårt arbete tillsammans med Pierre Fulke Design rullar på, där uppdraget till Pierre har varit att ta fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden. Syftet med arbetet är att säkerställa klubbens attraktionskraft och konkurrenskraft även i framtiden.

Pierre har varit engagerad sedan i juni, där han har genomfört ett antal besök på klubben. Efter att Pierre har landat sina tankar i en första skiss över möjlig utvecklig av våra två 18-hålsbanor samt övningsområden har det presenterats enligt nedan.

  • Måndag 21/11 i styrelsen.
  • Måndag 28/11 för personalen.
  • Lördag 3/12 för en referensgrupp bestående av fyra medlemmar. Samtliga fyra medlemmar i denna första referensgrupp är engagerade i klubben genom våra kommittéer eller genom liknande uppdrag.

I februari-mars 2023 kommer medlemmarna få ta del av förslag för att sedan vara delaktiga i beslut om planen.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Ingarö 2022-12-04

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se