Träning på klubben 2024

För att skapa bästa möjliga kvalitet i verksamheten har vi delat upp vår träningsverksamheten i två huvudsakliga delar.

Lektioner, kurser & försäljning av klubbor

  • Planeras och drivs av vår PGA-tränare/Head-Pro Daniel Ström.
  • För information och bokning av träning klicka här.
  • Nytt för 2024 är Träningskortet, vilket du kan läsa mer om genom att klicka här.
  • Vill du ha mer information mejlar du till Daniel på daniel.strom@igk.se.
  • Vårt långsiktiga mål är att ha 500 medlemmar i organiserad träning.

Juniorverksamhet

  • Planeras av Juniorkommittén tillsammans med vår PGA-tränare Marcus Jonsson.
  • Genomförs av PGA-tränare Marcus Jonsson tillsammans med utbildade juniorledare.
  • För information om juniorverksamheten, klicka här.
  • Vill du ha mer information mejlar du till junior@igk.se.
  • Vi har ca 160 barn/ungdomar i organiserad träning 2024.

För information om klubbens verksamhet kan du alltid kontakta Klubbchef/VD, Pelle Sättare på pelle.sattare@igk.se.