Spel på banorna maj-september

Vi kan glädjande se att det spelas mycket golf på Ingarö Golfklubb även 2022. På årsmötet i april presenterade vi önskat läge avseende antal spelade ronder på klubben, vilket är ca 48.000 ronder per år, fördelat på våra två banor.

Totalt antal spelade ronder maj-september (siffror inom parentes avser 2021).
Medlemmar 35.941 (36.975)
Gäster 9.520 (9.740)
Totalt 45.461 (46.715)

Nedan kan ni se hur spelet har fördelats per månad och bana för medlemmar och gäster.

SKOGSBANAN

Maj
Medlemmar 2.469 (4.153)
Gäster 488 (968)

Juni
Medlemmar 3.097 (3.597)
Gäster 1.014 (1.105)

Juli
Medlemmar 3.358 (3.400)
Gäster 1.050 (1.089)

Augusti
Medlemmar 3.237 (3.315)
Gäster 1.025 (1.023)

September
Medlemmar 1.992 (2.413)
Gäster 639 (714)

TOTALT SKOGSBANAN maj-september
Medlemmar 14.153 (16.878)
Gäster 4.216 (4.899)

ÄNGSBANAN

Maj
Medlemmar 4.416 (2.757)
Gäster 792 (513)

Juni
Medlemmar 4.374 (4.898)
Gäster 1.099 (904)

Juli
Medlemmar 5.124 (4.954)
Gäster 1.294 (1.321)

Augusti
Medlemmar 4.837 (4.261)
Gäster 1.196 (1.140)

September
Medlemmar 3.037 (3.227)
Gäster 923 (963)

TOTALT ÄNGSBANAN maj-september
Medlemmar 21.788 (20.097)
Gäster 5.304 (4.841)