På gång i klubbhus & på driving range

Nedan ser du vad vi arbetar med inför säsongen.

  • Ny ”pub-del” direkt till vänster innanför entrén med TV för ”golf-puls”.
  • Förbättrad miljö i restaurang & matsal, där vi ser över möbler mm.
  • Ny receptionsdisk där besökaren möter personalen direkt när man kommer in i entrén.
  • Ny disposition av ytan i shoppen.
  • Kläder och produkter med vår logo för att stärka varumärket Ingarö Golfklubb.
  • Nytt ”kommittérum” i anslutning till reception/shop för att hantera tävlingar mm.
  • Förbättrade kontorsutrymmen för personal.
  • Två nya mötesrum för dagkonferens, vilket ger restaurangen bättre förutsättningar.
  • Nytt betalsystem på driving rangen, vilket förbättrar servicenivån.
  • Nya mattor på driving rangen, vilket förbättrar upplevelsen.

Allt vi gör för oss mot vår vision att skapa EN GOLFUPPLEVELSE FÖR ALLA.