Medlems- & gästundersökningar 2022

Vi har genomfört medlems- & gästundersökningar 2022 med hjälp av företaget Players 1st. Dessa ger oss ett nuläge avseende medlemmars och gästers syn på verksamheten. Utifrån nuläget kan vi kopplat till våra mål sätta önskat läge för att sedan kunna utläsa om våra åtgärder, insatser och aktiviteter ger önskad effekt.

NPS = Net Promoter Score
Svar på frågan ”hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ……….. till vänner, släkt & kollegor”
Svar sker på en skala 0-10
0-6 betraktas som negativa
7-8 betraktas som neutrala
9-10 betraktas som ambassadörer
NPS = den procentuella andelen som har svarat 9-10 minus den procentuella andelen som har svarat 0-6
NPS kan ligga mellan -100 (om alla svarar 0-6) och 100 (om alla svarar 9-10)
BETYG = Snitt för ett antal frågor på området
Svar sker på en skala 1-10
Svaren omvandlas till en skala 0-100

MEDLEMSUNDERSÖKNING

(Jämförelse = snitt för 33 klubbar i Stockholm)
Ingarö Golfklubb 967 svar = 47%

NPS
Klubben 36 (30)
Restaurang -10 (-8)
Träningsverksamhet 19 (45)

BETYG
Bana 73 (70)
Klubbliv 68 (68)
Ledning 71 (73)
Service & upplevelse 76 (79)
Tillgång till starttider 67 (66)
Träningsområden 66 (73)
Shop 73 (76)
Medlemskap & avgifter 71 (73)
Restaurang 73 (72)
Kiosk 55 (71)
Träningsverksamhet 76 (83)

GÄSTUNDERSÖKNING

(Jämförelse = snitt för 10 klubbar i Stockholm)
Ingarö Golfklubb 1.056 svar = 26%

NPS
Klubben 29 (21)
Restaurang 16 (2)

BETYG
Bana 80 (75)
Service & upplevelse 81 (82)
Greenfeepris 74 (67)
Restaurang 77 (76)
Kiosk 63 (73)

MEDLEMSUNDERSÖKNING OMRÅDEN – FRÅGOR SOM INGÅR

Bana

 • Utslagsplatserna är i bra skick
 • Fairways är i bra skick
 • Ruffen har en passande svårighetsgrad
 • Bunkrarna är i bra skick
 • Bunkrarna är ”lagom” svåra
 • Greenerna är jämna och bollen rullar ”som den ska”
 • Greenernas hastighet är lagom
 • Greenerna är likvärdiga (samma hastighet och hårdhet)
 • Som helhet är banan fin och välskött
 • Banan är rolig att spela
 • Banans design och skötsel gör det lätt att hitta bollen
 • Klubben informerar bra om arbeten på banan
 • Avståndsmarkeringarna på banan är bra

Klubbliv

 • Klubben har en atmosfär som jag uppskattar
 • Jag trivs som medlem i klubben
 • Medlemmar möter varandra på ett öppet och positivt sätt
 • Jag känner mig del i ett socialt nätverk på klubben
 • Klubben erbjuder möjlighet att bli del i ett socialt närverk
 • Klubbens sociala liv är viktigt för mig och jag deltar gärna i de aktiviteter som organiseras inom klubben, exempelvis klubbtävlingar, kommittéaktiviteter, ”klubbar i klubben” etc.
 • Förutom tävlingar erbjuder klubben aktiviteter som passar mig
 • Klubben har tävlingar som passar mig
 • Antalet tävlingar är lagom i förhållande till möjlighet för sällskapsspel

Ledning

 • Klubbens kommittéer/ideella funktionärer gör ett bra jobb
 • Klubbens ledning gör ett bra jobb
 • Jag upplever att det är ett positivt klimat för att lyfta fram idéer som kan förbättra verksamheten.
 • Jag känner mig välinformerad om viktiga frågor och aktiviteter i klubben
 • Jag känner till klubbens verksamhetsidé samt klubbens mål på kort och lång sikt
 • Klubbens hemsida innehåller den information jag behöver
 • På sociala medier finns bra information om klubbens aktiviteter

Service & upplevelse

 • Ingarö Golfklubb är en plats jag gillar att komma till
 • Receptionens öppettider passar mig
 • Receptionspersonalen är vänlig och ger bra service
 • Spelet flyter bra och det är generellt inte mycket väntetid på banan
 • Toalettfaciliteterna på banan är bra och fräscha
 • Det är rent och snyggt i klubbhuset
 • Utomhusmiljöerna (t.ex. terrassområden) är bra
 • Toalett- och duschutrymmen(a) är fräscha

Tillgång till starttider

 • Antalet lediga tider gör det relativt lätt att komma ut på banan när man vill

Träningsområden

 • Jag är nöjd med klubbens träningsbana (par-3, pay & play eller annan form av träningsbana)
 • Mål att sikta på på driving rangen
 • Mattorna på driving rangen
 • Bollarna på driving rangen
 • Inspelsgreen
 • Puttinggreen

Shop

 • Öppettider
 • Service
 • Utbudet i shopen
 • Prisnivå

Medlemskap & avgifter

 • Klubbens medlemsformer är väl anpassade till efterfrågan
 • Jag upplever att jag får ett bra värde för den årsavgift jag betalar

Restaurang

 • Restaurangen lever upp till mina förväntningar
 • Restaurangens öppettider passar mina behov
 • Matens kvalitet är bra
 • Servicenivån i restaurangen är hög
 • Restaurangens miljö är välkomnande och trevlig
 • Prisnivån är rimlig i förhållande till utbud och kvalitet

Kiosk

 • Kiosken lever upp till mina förväntningar
 • Kioskens öppettider passar mina behov
 • Utbudet i kiosken är tillräckligt varierat
 • Betjäning och service i kiosken är bra
 • Prisnivån i kiosken är rimlig i förhållande till utbud och kvalitet

Träning

 • Förbättrar mitt golfspel
 • Pedagogiska och intressanta lektioner
 • Uppmärksam och serviceinriktad
 • Det är enkelt att boka lektion
 • Rimlig prisnivå
 • Bra och varierat träningsutbud
 • Bidrar positivt till klimatet på klubben

GÄSTUNDERSÖKNING OMRÅDEN – FRÅGOR SOM INGÅR

Bana

 • Som helhet var banan fin och välskött
 • Banan var rolig att spela

Service & upplevelse

 • Som greenfeespelare känner man sig välkommen när man kommer till anläggningen
 • Receptionspersonalen var vänlig och gav bra service
 • Bemötandet från golfvärdar och personal var positivt
 • Skyltningen på banan och anläggningen gjorde det lätt att hitta
 • Spelet flöt på bra och det var generellt inte mycket väntetid på banan
 • Toalettfaciliteterna på banan var fräscha och fungerar bra
 • Det var rent och snyggt på klubbhusets toaletter och i omklädningsrummet

Greenfeepris

 • Jämfört med andra klubbar är priserna för greenfee rimliga

Restaurang

 • Restaurangen levde upp till mina förväntningar

Kiosk

 • Kiosken levde upp till mina förväntningar