Lennart Hylander har avlidit

Lennart Hylander har gått bort 103 år och 11 månader gammal.

Lennart blev medlem i IGK 1963 och han byggde hus på Golfvägen 1, 1968. Där bodde han fram till 2014. De sista sju åren bodde Lennart på Gustavsgården i Gustavsberg, fortfarande pigg och vaken i huvudet.

Bågskytte var Lennarts sport i grunden, där han deltog i två stycken VM samt OS i London 1948. Han har därefter stöttat Fiskgjusen Bågskytteklubb fram till idag.
Golfen på Ingarö blev central för Lennart och hans hustru Anna-Maria från 60-talet och framåt. De har kontinuerligt sponsrat junior- och dam-verksamheterna. I många år spelades en öppen tävling ”Junioren” på IGK, öppen för Stockholms juniorer med vandringspris och årliga priser skänkta av Lennart och Anna-Maria.

Ideellt arbete

Mycket ideellt arbete utfördes vintertid av medlemmar på 70- och 80-tal. Träd fälldes och togs om hand. Omklädningsrum byggdes i ladans (klubbhusets) övervåning. Nuvarande kiosk på Ängsbanan byggdes om från ett skjul med jordgolv och brädväggar till ett ”riktigt” hus, med syfte att bli juniorernas hus, för att där få en egen plats.

Under alla dessa år serverade Anna-Maria och Lennart goda varma smörgåsar till alla frivilliga arbetare till lunch. Det blev väldigt många smörgåsar…
Lennart var även aktiv i olika kommittéer under alla år, bl.a. som ordförande i bankommittén.

Våra tankar går till Lennarts familj.