Kontaktuppgifter kommittéer

Kontakta gärna någon av våra kommittéer genom att mejla
respektive e-postadress.

Tävlingskommittéen
Mejla: tavling@igk.se

Damkommittéen
Mejla: dam@igk.se

Veterankommittéen
Mejla: veteran@igk.se

HCP/Regelkommittéen
Mejla: hcp@igk.se