Klubbhuset stängt under vinterhalvåret

Mot bakgrund av de höga kostnaderna för el stänger vi större delen av klubbhuset från måndag 31/10 (gäller även omklädningsrum). Vi sänker då temperaturen i hela huset.

Till 18/12
Lobbyn är öppen alla dagar 08.00-16.00 där det finns tillgång till toaletter.
Vagnhallen är öppen alla dagar 08.00-16.00.

19/12 – 8/1
Lobbyn är stängd.
Vagnhallen är stängd.
(Även övriga delar av klubbhuset är stängda)

Från 9/1
Lobbyn är öppen alla dagar 08.00-16.00 där det finns tillgång till toaletter.
Vagnhallen är öppen alla dagar 08.00-16.00.