Upprop från Valberedningen

Ingarö Golfklubbs valberedning är vald av medlemmarna och arbetar med att föreslå lämpliga styrelsemedlemmar till klubben och till Ingarö Golf AB.

En väsentlig del i arbetet framåt för styrelse och klubbchef är att skapa innehåll i klubbverksamheten som tilltalar så stor del av medlemmarna som möjligt.

Valberedningen söker därför 2022 efter en ledamot till styrelsen som är lämplig för att fokusera på klubbfrågor. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till riktlinjer och målsättningar för våra kommittéers verksamhet som står i samklang med klubbens vision, ”En golfupplevelse för alla!

Samordning och erfarenhetsutbyte mellan kommittéer är en del av arbetet. Det kan finnas behov av fler typer av kommittéer än idag vilket styrelsen under arbetets gång kommer att utvärdera.

Personen som vi söker har bred erfarenhet av föreningsliv, har arbetat med kommittéfrågor tidigare och har en god förankring i klubben. Vidare har personen en god förståelse hur man formulerar riktlinjer och mål.

Arbetet kommer att kräva en del tid utöver styrelsemöten så tillgång till tid är väsentligt för utförandet av uppdraget. Har du förslag på en kandidat eller tycker att du själv vore lämpad så hör av dig till oss i valberedningen så snart som möjligt.

Valberedningen
Ingarö Golfklubb

Yvonne Edblad
yvonn.edblad@gmail.com
070-981 73 41

Wolf Paul
wolf.paul@telia.com
070-590 73 66

Anders Jonsson
anders.h.jonsson@telia.com
070-593 28 27

Anders Hallersjö
anders.hallersjo@gmail.com
070-522 23 84