Kallelser till Årsmöte samt Bolagsstämma

Härmed kallar styrelserna för Ingarö Golfklubb samt Ingarö Golf AB till årsmöte respektive bolagsstämma den 27 maj 2021 klockan 18.00. På grund av det allmänna hälsoläget kommer dessa att hållas digitalt. Eventuella motioner till IGKs årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj via mail till info@igk.se. För deltagande på Ingarö Golf ABs bolagsstämma krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast den 19 maj 2021, dels att anmälan skett senast den 19 maj 2021 via länk nedan.

För anmälan vänligen klick här.

För dagordning och ytterligare handlingar till stämman vänligen klicka här.