Marie Slutar Information från styrelsen

Vår VD Marie Lilja har på egen begäran bett om att entledigas från sina roller som VD för Ingarö Golf AB samt klubbchef för Ingarö Golf.

Styrelsen vill tacka Marie för en förtjänstfull tid som VD/klubbchef. Under Maries ledning har klubben utvecklats till en kvalitativ golfanläggning med stabil ekonomi. Marie har varit starkt bidragande till att vi idag har två riktigt bra golfbanor med ett gott rykte i golf Sverige. Styrelsen önskar Marie lycka till i hennes framtida utmaningar. Styrelsen sätter omedelbart igång arbetet att finna en ersättare till Marie med hopp om att kunna lösa det snabbt. Maries sista dag som VD för Ingarö Golf AB och klubbchef för Ingarö Golf är 2020.01.31

Styrelsen Ingarö Golf