Information från Klubbchef/VD

1 december 2021 tillträdde jag tjänsten som Klubbchef/VD för Ingarö Golf. Närmast kom jag då från 4 år i samma roll på Vasatorps Golfklubb i Helsingborg. Efter drygt 30 år i golfbranschen med 20 år i ledande befattningar kände jag stor entusiasm och glädje över att få bli en del av Ingarö Golf. Mina första fyra månader arbetade jag på Ingarö Golf parallellt med att jag var anställd på Vasatorps Golfklubb. När april kom kunde jag fullt ut engagera mig i uppdraget på Ingarö Golf.

Ingarö Golfklubb firar i år 60 år och är en klubb med starka traditioner och ett stort ideellt engagemang. Detta är något som vi alltid måste ta med oss i vårt arbete, där vi har att vårda och förädla de fantastiska värden som har byggts upp under många år och som finns i verksamheten. Tradition och utveckling kan, enligt min mening framgångsrikt gå hand i hand om vi arbetar på ett professionellt och transparent sätt.

Styrelse och Klubbchef/VD startade 2020 ett arbete med att sätta en vision för klubben med en stark värdegrund som underliggande byggsten. Därefter tog vi fram övergripande mål och huvudaktiviteter för att beskriva hur vi ska fokusera för att, på ett strukturerat sätt ta klubben mot visionen. Värdegrunden som är GEMENSKAP, ENGAGEMANG, KVALITET säger vad vi står för och hur vi lever. Visionen som är EN GOLFUPPLEVELSE FÖR ALLA berättar vad vi strävar mot att åstadkomma. Våra övergripande mål ATTRAKTIV GOLFANLÄGGNING, HÖG SERVICE & TREVLIGT BEMÖTANDE, TYDLIG KOMMUNIKATION beskriver vad vi ska ha fokus på för att arbeta i rätt riktning, där vi ständigt närmar oss visionen.

Vid mina initiala kontakter med styrelsen konstaterade jag att arbetet med vision, värdegrund och mål hade genomförts och tagits fram på ett sätt och i en form som jag fullt ut står bakom. Det blev därför ett naturligt val för mig att ta jobbet och bidra till att klubben får den resa in i framtiden som medlemmarna förtjänar.

Vår PGA-tränare Daniel Olsson meddelade 9 maj att han kommer att avsluta sitt engagemang som entreprenör på klubben efter säsongen 2022. Daniel har drivit sin verksamhet på klubben sedan 2012, vilket innebär 11 år när denna säsong avslutas. Jag önskar Daniel lycka till i sin fortsatta karriär.

Vår kanslist, Emilie Krusell meddelade 11 maj att hon avslutar sin anställning. Emilie har arbetat på vårt kansli sedan augusti 2020. Jag önskar Emilie lycka till i sin fortsatta karriär.

Vi har lagt ner ett omfattande arbete för att analysera vilken väg vi ska ta framåt för att skapa största möjliga medlemsnytta kommande år. I detta har vi haft stor glädje av arbetet med vision, värdegrund och övergripande mål som redan finns på plats.

Från 2023 kommer vi att driva reception/shop och driving range i klubbens regi. Vi kommer vidare att kontraktera PGA-tränare på entreprenad, vilka får ansvar för träningsverksamhet och försäljning av klubbor genom så kallad custom fitting.

Parallellt med nytt koncept avseende reception/shop, driving range och träning kommer vi att se över behovet av servicekapacitet i verksamheten. Vi tittar här på att hitta rätt person som blir en naturlig del i att ge medlemmar, företagspartners och gäster bästa service samtidigt som vi säkerställer en god ordning i allt vi gör avseende administration och ekonomisk redovisning.

Vi har 22 juni undertecknat avtal med Pierre Fulke Design, där vi nu erhåller hjälp från en av de bästa golfbanearkitekterna i landet med att sätta en långsiktig plan för utveckling av banor och övningsområden. Dessutom kommer vi under året se över hur klubbhuset ska nyttjas på bästa sätt.

Vår Banchef Craig Koch har tillsammans med sitt team presenterat en kvalitet på banorna 2022 som vi alla ska vara stolta över. Det har varit en av de absolut tuffaste vintrarna på 30 år för golfbanor i mellansverige, där flertalet klubbar har haft mycket stora problem med sina banor. Att ständigt arbeta med kvaliteten på banorna ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag brukar säg att ”det viktigaste vi har är banan, sen kommer banan, sen kommer banan och sen kommer resten”. Sedan är det naturligtvis andra delar i upplevelsen som är väldigt viktiga, vilka vi inte får tappa bort.

När det gäller sen sociala samvaron på klubben är restaurangen vårt ”andra vardagsrum”. Här träffas vi och trivs tillsammans samtidigt som vi äter och dricker gott. Vi är väldigt glada över att vårt krögarpar Patrica Fäldt Fedko och Christopher Fäldt ser långsiktigt på sitt engagemang på klubben och att vi tillsammans med dem kan bygga en stark ”Vi-känsla”.

Våra kommittéer och våra golfvärdar gör ett fantastiskt jobb för att alla medlemmar och gäster ska trivas på klubben. För att tillsammans ytterligare utveckla det ideella arbetet kommer vi under hösten genomföra en workshop med alla engagerade för att skapa delaktighet i arbetet med att forma erbjudanden till medlemmarna samt att sätta mål för verksamhetens olika delar. Vi kommer att engagera en klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet som processledare i detta arbete.

Vi har i grunden en mycket stabil ekonomi, inte minst mot bakgrund av att vi äger marken där våra golfbanor och byggnader ligger. Vi har dessutom en god likviditet, delvis till följd av den stora efterfrågan som vi har haft under Coronapandemin 2020 och 2021. Även 2022 ser positivt ut ekonomiskt där medlemintäkter och greenfeeintäkter ligger i nivå med budget medan företagsintäkter ligger något bättre än budget. Det vi har att hantera framöver är kraftigt ökade kostnader för bland annat diesel, bensin, el, växtskydd och gödningsmedel. Vi tog höjd för detta i budget för 2022, men ser att vissa delar av kostnaderna har ökat ännu mer än vi kunnat förutse. Utöver detta ser vi nu också ett högre ränteläge, vilket påverkar oss. Personalkostnaderna är lägre än budget fram till halvårsskiftet, vilket kompenserar för ökade kostnader. Sammanfattningsvis ser vi i nuläget en prognos som ligger i nivå med budgeterat resultat.

Ni når mig alltid på mail pelle.sattare@igk.se om ni har några frågor eller funderingar.

Jag ser verkligen fram mot att leda arbetet för Ingarö Golfs utveckling kommande år!

2022-07-03
Pelle Sättare
Klubbchef/VD