Handlingar årsmöte & årsstämma 27 april

Årsmöte i Ingarö Golfklubb och årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) hålls torsdag 27/4.

Mötena är i Fågelviksskolans matsal med start 19.00.

Nedan finner du handlingar för mötena.

ANMÄLAN TILL MÖTENA

Styrelsen
2023-04-13