Aktuell information på hemsidan

Nu när vi närmar oss oktober blir dagarna allt kortare och det finns risk för frost och dimma. På hemsidan uppdaterar vi aktuell information löpande.

Klicka här för aktuell information.

Golfresa till La Sella i Spanien 2-9 april 2024

La Sella ligger mellan Alicante & Valencia. Resorten är nyligen totalrenoverad och är belägen ett stenkast från första tee och träningsområdet. Hotellet har sitt egna SPA som du kan besöka efter en dag på banan.

Klicka här för att läsa mer.

Gemensam Tour på Wermdö G&CC 1/10

KOMMANDE TÄVLING

 • Söndag 1/10, Wermdö G&CC, klicka här för anmälan.

Singeltävling i tre klasser

 • A-klass slagtävling.
 • B-klass slaggolf.
 • C-klass slaggolf.

Vid lottning fördelas spelarna så att klasserna blir lika stora.
Pris utgår till 1:an, 2:an, 3:an & 4:an i respektive klass.
Start sker klassvis A, B, C, där första start är 07.30. Önskemål om tidig/sen start är inte möjlig.

Herrar spelar från gul tee.
Damer spelare från röd tee.

Anmälningsavgift 250 kr

Greenfee

 • Tävlingsgreenfee 0 kr för medlemmar som har fritt spel på helg på den egna klubbens bana/banor.
 • Tävlingsgreenfee 500 kr för övriga kategorier medlemmar.

Order of Merit

​Utöver varje enskild tävling korar vi även en mästare 2023 i Order of Merit. Vinnare av Order of Merit är den spelare som har de bästa två nettoresultaten +/- mot par.

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 • Söndag 11/6, Fågelbro G&CC, klicka här för resultat.
 • Söndag 16/7, Saltsjöbadens GK, klicka här för resultat.
 • Söndag 20/8, Ingarö GK, klicka här för resultat.
 • Söndag 10/9, Nacka GK, klicka här för resultat.

Masterplan Ingarö Golfklubb

Vad vi vill utveckla och förbättra

Golfupplevelsen

 • I strävan mot vår vision, En golfupplevelse för alla är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar banor och övningsområden för att attrahera såväl motionärer som tävlingsspelare i alla åldrar.

Säkerheten vid spel och träning

 • För att vi alla ska trivas på banor och övningsområden är det viktigt att vi har en så god säkerhet som möjligt.

Vattenförsörjning

 • Tillgång till vatten är en förutsättning för att kunna hålla banor och övningsområden i bra skick. Detta i kombination med dränering skapar förutsättningar för kvalitativa spelytor över tid.

Ekonomiska förutsättningar

Styrelsens utgångspunkt är att finansiering av investeringar ska ske utan att extra avgifter tas ut av medlemmarna.


Varför en masterplan?

 • Det är viktigt att alla beslut avseende investeringar och utveckling följer en ”röd tråd”.
 • Den leder oss mot vårt övergripande mål – Attraktiv golfanläggning.
 • En namnkunnig golfbanearkitekt, Pierre Fulke Design tillför värdefull kompetens för att utveckla anläggningen över tid.

Hur ett genomförande kan se ut

FAS 1 – 2024-2027

 • Skogsbanan
 • Övningsområden inkl. driving range

Finansiering – Befintliga medel.
I finansplan som presenterades vid årsmöte i april 2023 föreslog styrelsen investeringar på 14 miljoner kr i banorna 2023-2026.

Liten inverkan på spel under projekttid.

FAS 2

 • Ängsbanan

Finansiering – Försäljning av mark.

9 hål i taget för att ge god möjlighet till spel under projekttid.

FAS 2 är beroende av finansiering varför tid för genomförande inte kan anges i nuläget. Ett genomförande skulle kunna starta tidigast 2028.


Vattenförsörjning

Fråga gällande vattenförsörjning kommer att finnas med från 2024.


Länkar till material


Frågor & tankar

Du mejlar dina frågor & tankar till masterplan@igk.se.


Informationsmöten 19/6 och 24/8

Ca 125 medlemmar deltog vid informationsmöte 19/6.
Ca 85 medlemmar deltog vid informationsmöte 24/8.
Dessutom har medlemmar kunnat mejla tankar och synpunkter till masterplan@igk.se.

Vi har erhållit värdefulla tankar och synpunkter vid informationsmöten samt via mejl. Dessa har arbetats in i materialet.


Extra årsmöte 16/10

 • Måndag 16/10 kl. 19.00 kommer vi att hålla ett extra årsmöte för att besluta om masterplan.
 • Handlingar inför det extra årsmötet kommer att finnas tillgängliga från onsdag 4/10. De kommer också att skickas ut till medlemmarna via mejl.

Handlingar från årsmöten

Handlingar från årsmöten 2023 och 2022 hittar du genom att klicka här.


Ingarö 2023-08-28
Styrelsen

Grand final 30/9 & Krögargolf 14/10

Nu laddar vi för årets två stora avslutningstävlingar. Passa på att anmäla dig nu.

Lördag 30/9
Grand Final samt KM 2-mannascramble.
Klicka här för att läsa mer.

Lördag 14/10 – Krögargolf & säsongsavslutning. 4-mannascramble där du anmäler ett helt lag eller anmäler dig individuellt.
Klicka här för att läsa mer.

Kurser & lektioner

Nu kan du se höstens kursprogram på hemsidan. Naturligtvis går det även bra att boka privatlektioner.

Klicka här för att läsa om höstens kurser.

Klicka här för att läsa om privatlektioner.

Information från Ordförande & Klubbchef/VD

Aktiviteter på klubben

Det är roligt att våra breda, sociala events som Grand Opening, Krögargolfen och Klubbens dag har blivit fulltecknade. Att medlemmar träffas under trevliga former såväl på golfbanan som i restaurangen betyder mycket för klubbkänslan.
Klubbmästare damer blev Anna-Karin Sallander och klubbmästare herrar blev Jonas Olsson.
Vi har under säsongen stått värd för Slaget om Stockholm som är en deltävling i en juniortour, vilken är en ny satsning från Stockholms Golfdistriktsförbund. Dessutom har vi stått värd för Golfens SM-vecka och SM Klubblag division 2 herrar. Lördag 16 september tar vi emot Svenska Juniortouren divison 2 på Skogsbanan.

Spel på banorna

Under perioden maj-juli har det spelats 32.399 ronder på våra två banor att jämföra med 28.575 ronder 2022. Det är en ökning med ca 13%. Andelen medlemsronder är 78,6% 2023 och var 79,9% 2022. Att det spelas mycket golf på banorna är ett gott tecken på att intresset är stort.
Fördelningen av ronder/spel på banorna har under 2023 varit 43,8% på Skogsbanan och 56,2% på Ängsbanan. Motsvarande siffror 2022 var 40,2% på Skogsbanan och 59,8% på Ängsbanan. Att det är fler ronder som spelas på Ängsbanan beror delvis på att det där finns möjlighet att spela 9 hål sen eftermiddag och kväll.

Medlems- & gästundersökningar

Vi ser en positiv utveckling på flera områden i våra medlems- & gästundersökningar. För oss är det viktigt att erhålla den breda bilden av medlemmars och gästers upplevelse av verksamhet och anläggning för att kunna bedöma hur väl våra beslutade aktiviteter och insatser leder oss mot våra övergripande mål. När andra delen av medlemsundersökningen har genomförts i månadsskiftet augusti/september kommer vi att skicka ut en sammanställning av utfall 2023 avseende såväl medlemsundersökningen som gästundersökningen.

Banor

Vi är väldigt glada över att Skogsbanan och Ängsbanan även 2023 har hållit god kvalitet från säsongsstart. Med mycket spel ställs stora krav på vårt team med banarbetare, dels är utrymmet för skötsel begränsat, dels ökar slitaget på alla spelytor. Vi gör naturligtvis allt vi kan för ett erbjuda en så bra upplevelse som möjligt för medlemmar och gäster.
Vi arbetar vidare med masterplan tillsammans med Pierre Fulke Design, där vi har ett nytt informationsmöte 24/8. Vi kommer att väga samman all information för att sedan bjuda in medlemmarna till ett extra medlemsmöte i oktober som har att besluta om riktningen för framtida utveckling av banor och övningsområden.

Klubbhus

Inför säsongen genomförde vi förändringar i klubbhuset, där vi byggde om receptionsdisken och ”öppnade upp” in mot restaurangen. Dessutom skapade vi en ny yta mellan entrén och restaurangen där man kan slå sig ner med något att dricka eller äta samtidigt som man tittar på TV. Vi har fått många positiva kommentarer från medlemmar och gäster avseende förändringarna. Kommande vinter går vi vidare med arbetet, där vi bl.a. ska få det lite mer ombonat i entrén.

Kiosker

Upplevelsen i våra kiosker levde inte upp till den nivå som vi önskar under inledningen av säsongen. I juli tog vi, tillsammans med vår krögare ett grepp om frågan där vi bl.a. beslutade om utökade tider för bemanning. Vi ser en tydlig förbättring i vår gästundersökning efter att vi genomförde åtgärderna.
Vi är väldigt glada över att öppna vår nya kiosk på Skogsbanan lördag 19/8. Det känns mycket bra att erbjuda en bättre upplevelse i kiosken samtidigt som vi nu har vattentoaletter och möjlighet att fylla på dricksvatten ute på banan.

Organisation & verksamhet

Vårt team på banorna ansvarar för skötsel och underhåll av banor, övningsområden och övriga kringliggande områden. Utöver detta sköter de städning i klubbhus, underhåll av våra byggnader samt plockning av bollar på driving rangen.

Vårt team i restaurangen levererar allt från en kopp kaffe till 3-rätters middagar. Måndag – fredag serverar vi dagens lunch och från 14.00 vardagar samt från 11.00 lördag – söndag erbjuder vi à la carte och pizza. Dessutom sköter restaurangen våra två kiosker på banorna.

Vårt tränarteam arbetar med kurser, lektioner och juniorverksamhet. Intresset är stort och vi lägger succesivt ut nya aktiviteter för medlemmarna. Dessutom genomför vi nybörjarkurser för personer som vill ta Grönt kort och börja spela golf.

I reception/shop arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra bemötande och en hög servicenivå för medlemmar och gäster. Vi utvärderar nu säsongen 2023 och kommer att utveckla upplevelsen i shoppen till 2024. Receptionen har nu också blivit en naturlig plats för incheckning till många av våra tävlingsaktiviteter.

Våra kommittéer arrangerar tävlingar och andra aktiviteter för medlemmarna, vilket är mycket värdefullt för klubben. Engagerade medlemmar leder till att fler ser vår verksamhet och vill vara en del av densamma.

Våra golfvärdar arbetar på banorna främst på helger, men även vissa tider på vardagar. I år har vi också börjat med att vara till hands vissa kvällar 18.00-20.00 för att bidra till att spelet flyter på och att alla trivs på banorna.

Ekonomi

Till följd av fortsatt stort intresse med mycket spel och aktivitet på klubben är ekonomin i god balans, där intäkter från bl.a. greenfee och företag är bättre än budget. Övertagande av driving range och shop har visat sig tillföra en större resultatförbättring än de ca +300 KSEK som vi budgeterade.
I aktuell prognos ser resultatet för 2023 väsentligt bättre ut än budget.

Vi ser fram mot en fortsatt fin golfsäsong!

Ingarö 2023-08-18

Bo Emanuelsson, Ordförande
Pelle Sättare, Klubbchef/VD

Gemensam Tour 20/8

Söndag 20/8 spelades tredje tävlingen i Gemensam Tour 2023. Tävlingarna i touren är öppna för medlemmar i Fågelbro G&CC, Ingarö GK, Nacka GK, Saltsjöbadens GK och Wermdö G&CC.

Tävlingen spelades på Skogsbanan (par 70). Se pristagare (placering 1-4) i respektive klass nedan.

A-klass

 1. Daniel Frånlund, Ingarö GK (68 slag)
 2. Per-Owe Göthberg, Nacka GK  (70 slag)
 3. Krister Öhman, Nacka GK/Ingarö GK (71 slag)
 4. Victor Vahtola, Ingarö GK (71 slag)

B-klass

 1. Johan Spindler, Wermdö G&CC (66 slag)
 2. Auli Puustinen, Fågelbro G&CC  (69 slag)
 3. Greame Knox, Ingarö GK (70 slag)
 4. Mark Horigan, Nacka GK (70 slag)

C-klass

 1. Taher Sateri, Ingarö GK (67 slag)
 2. Gustav Eklund, Nacka GK (68 slag)
 3. Flavio Donatello, Ingarö GK (68 slag)
 4. Ulf Westerberg, Nacka GK (73 slag)

Fullständiga resultatlistor finns på Min Golf, klicka här.

Medlemsundersökning skickas ut 23/8

23/8 kommer hälften av klubbens medlemmar få årets medlemsundersökning från Players 1st via mejl.
Observera att den kan hamna i skräpkorgen.

För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tid att svara. Detta är ett bra sätt att erhålla information om hur medlemmarna ser på verksamhet och anläggning. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet.

 • Undersökningen skickas ut till medlemmar som är 19 år och äldre.
 • Undersökningen skickas ut via mejl vid två tillfällen under säsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.
 • Om du erhöll undersökningen i juni får du den inte nu i augusti.

Golfresa till Buenavista Golf på Teneriffa 26/11 – 3/12

Buenavista Golf ligger på en plats där ingen, förutom då den spanske golfikonen Severiano Ballesteros, skulle komma på tanken att bygga en golfbana. Buenavista är, för att försöka göra en jämförelse, ungefär som Pebble Beach i Kalifornien. Här har han skapat en underbar golfbana i en oerhört dramatisk natur. Det är svårt att inte bli berörd av banan.

Klicka här för att läsa mer.