Avtal klart med Pierre Fulke Design

Vi kan glädjande meddela att vi har tecknat avtal med Pierre Fulke Design avseende arbete med att ta fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden.

Avsikten med samarbetet är att vi med Pierre Fulkes hjälp erhåller en långsiktig plan för utveckling av anläggningen i syfte att sträva mot vår vision – En golfupplevelse för alla.